Piątek, 22 września 2023 r. 
17 szczecin
REKLAMA

Kurs na eko

Data publikacji: 15 marca 2016 r. 22:25
Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2021 r. 15:47
Kurs na eko
 

Nowy, ósmy w mieście, tzw. ekoport, czyli punkt selektywnej zbiórki problemowych odpadów komunalnych, władze Szczecina zamierzają urządzić na porośniętej dziś chaszczami z rozpadającymi się zabudowaniami parceli u zbiegu ulic Harcerzy i Arkońskiej. Trwa właśnie przetarg na wykonawcę inwestycji. W tegorocznym budżecie miasta na realizację tego zadania wpisana została kwota 1 550 000 zł. Łączne nakłady to 3,6 mln zł. Miasto zabiega o dofinansowanie inwestycji z puli środków funduszy unijnych.

Zaplanowane na ten rok 1 mln 550 tys. zł ma być wydane m.in. na prace przygotowawcze, w tym wykonanie inwentaryzacji, określenie stanu technicznego nieruchomości, przygotowanie koncepcji, wykonanie dokumentacji techniczno - wykonawczej, uzyskanie pozwolenia na budowę i początek realizacji, w tym: wybór wykonawcy, prowadzenie nadzoru i odbiór robót.

W styczniu tego roku miasto zawarło umowę z firmą PROZPED CONSULTING PIOTR ROZPĘDEK na wykonanie studium wykonalności dla projektu pn.: "Budowa i wyposażenie Ekoportu", na który miasto chce dostać unijne dofinansowanie i złożyło stosowny wniosek. Wcześniej wykonana została na zlecenie miasta dokumentacja projektowa pn. „Budowa kompleksu obiektów na potrzeby punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
(tzw.”EKOPORT”), wraz z rozbiórką istniejących obiektów budowlanych”. Opracowała je szczecińska spółka
AB PROJEKT. Teraz magistrat ogłosił przetarg na jego budowę. Termin na składanie swoich ofert zainteresowane firmy dostały do 18 marca. Wraz z ceną jednym z kryterium ocen ofert ma być proponowany okres gwarancji rękojmi na roboty (minimalny to 2 lata).

Ekoport ma powstać - jak wynika ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia - do końca czerwca 2017 roku. W związku z tą inwestycją pojawiły się już pierwsze protesty mieszkańców okolicznych budynków. Pomysł zaakceptowała już jakiś czas temu jednak samorządowa Rada Osiedla Arkońskie-Niemierzyn, uznając, że tego typu inwestycja nie przysporzy mieszkańcom uciążliwości, a teren wreszcie zostanie zagospodarowany. ©℗

Tekst i fot. Mirosław WINCONEK

Opuszczone zabudowania u zbiegu ulic Harcerzy i Arkońskiej. Tu miasto chce urządzić nowy ekoport. Przetarg na wykonawcę w toku.

 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA