Środa, 04 października 2023 r. 
14 szczecin
REKLAMA

Kontynuacja przez zmiany

Data publikacji: 16 stycznia 2019 r. 09:29
Ostatnia aktualizacja: 09 lipca 2019 r. 12:30
Kontynuacja przez zmiany
Do tej pory miasto nie pokrywało kosztu sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich. Teraz chce pomóc - w tym niemałym wysiłku finansowym - części z nich, a konkretnie podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.  

Szczecińscy radni wkrótce będą decydowali o kształcie tegorocznego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu ich bezdomności. Jest kontynuacją ubiegłorocznego, choć z istotnymi zmianami. Najważniejsza, to zobowiązanie do pokrywania z budżetu miasta kosztów kastracji psów oraz kotów należących do podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Na najbliższej sesji Rady Miasta Szczecina stanie „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2019 roku". Już w tym tygodniu projekt uchwały w tej sprawie - nr 13 - będą opiniowały merytoryczne komisje RM.

Celem Programu jest przede wszystkim przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, ograniczenie ich populacji oraz zapewnienie opieki, czyli miejsca w schronisku, gdzie będą leczone i sterylizowane lub kastrowane, skąd będą miały szansę trafić do nowych domów (adopcja). To także zobowiązanie Szczecina do zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. I edukacja społeczna w kwestiach humanitarnego traktowania „naszych braci mniejszych".

- Program jest kontynuacją działań dla ograniczenia problemu bezdomności zwierząt. Tradycyjnie, czyli poprzez ich bezpłatne znakowanie oraz sterylizacje i kastracje. Jednak w tym drugim przypadku nieodpłatność dotyczyła tylko psów bezdomnych oraz kotów wolno żyjących. Ponieważ wydatek na taki zabieg jest dość znaczący, postanowiliśmy pomóc podopiecznym szczecińskiego MOPR. Oni w tym roku po raz pierwszy będą mogli skorzystać z darmowej sterylizacji lub kastracji swoich psów i kotów, na koszt miasta - mówi radna Grażyna Zielińska (PO), współautorka projektu projektu tegorocznego szczecińskiego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu ich bezdomności. - Druga istotna nowość to zapowiedź okresowych akcji sterylizacyjnych kotów wolno żyjących w miejscach, gdzie one występują najliczniej, czyli np. na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. W minionym roku tylko raz dotarł do Szczecina tzw. sterylobus z lekarzami weterynarii. W bieżącym z ich udziałem zostaną przeprowadzone trzy akcje sterylizacyjne

Program zakłada również zwiększenie puli dotacji dla organizacji pozarządowych działających w sferze opieki nad zwierzętami. Miasto gwarantuje także daleko idącą pomoc społecznym opiekunom kotów wolno żyjących - w opiece lekarsko-weterynaryjnej (leczenie, sterylizacja, kastracja), dokarmianiu (nieodpłatne przekazywanie karmy od początku listopada do końca marca), zapewnieniu budek siedliskowych (nieodpłatne). Ale nie będzie to pomoc bezwarunkowa, tylko na podstawie zweryfikowanej Karty Szczecińskiego Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących. Aktualizacja ma być pisemna, a dotyczyć liczby dachowców pozostających pod opieką społecznego opiekuna. Natomiast weryfikacja - bieżąca, także w terenie.

W Programie znalazły się też zapisy mające zmotywować społecznych opiekunów do prowadzenia rzeczywistej kontroli nad namnażaniem się kotów wolno żyjących. Co znaczy, że możliwości uzyskania karmy dla swych podopiecznych zostanie pozbawiony ten z nich, który zaniecha ich sterylizacji, kastracji, usypiania ślepych miotów. Lub będzie utrudniał podejmowanie takich działań innym. W konsekwencji może też zostać skreślony z listy społecznych opiekunów, a odebrana mu Karta Społecznego Opiekuna i z nią związane przywileje.

Projekt uchwały zawiera również rozdział dotyczący finansowania Programu. Na jego realizację z budżetu Szczecina mają być przeznaczone blisko 2 miliony złotych, z czego ponad 636 tysięcy zł będzie pochodzić z wpływów od opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Głównym beneficjentem tych środków - co zrozumiałe - ma być Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Poza nim więcej środków niż w ub. roku uzyskają organizacje pozarządowe - na opiekę nad kotami wolno żyjącymi (leczenie, sterylizacje, dokarmianie) - 50 tys. zł.

Z puli Programu miasto opłaci jeszcze umowy z gabinetami lekarsko-weterynaryjnymi na leczenie i zabiegi dla wolno żyjących kotów (około 200 tys. zł). Przeznaczy ponad 92 tys. na znakowanie psów. Planuje też utrzymać formułę pogotowia interwencyjnego, zapewniającego całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku wypadków komunikacyjnych z udziałem zwierząt (ponad 204 tys. zł).

- To dobrze przygotowany Program, który rozszerzy i usprawni opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w Szczecinie - zapewnia radna Zielińska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Szczecina.

Jako pierwsi - już w środę (16 stycznia) - projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności będą oceniali radni z komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska RM.

***

Zgodnie z ustawą O ochronie zwierząt, to na lokalnym samorządzie spoczywa obowiązek corocznego określenia - w drodze uchwały - programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu ich bezdomności. Na wypełnienie tego obowiązku Rada Miasta Szczecina ma czas do końca marca.

Arleta Nalewajko

Fot. Mirosław Winconek

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

?
2019-01-16 10:46:21
Właśnie, celem Programu jest m. in. zapewnienie opieki, czyli miejsca w schronisku - a co z budową nowego schroniska przy ul. Południowej, wbito już pierwszą łopatę?

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA