Wtorek, 23 kwietnia 2024 r. 
REKLAMA

E-dowody osobiste. Wnioski od 4 marca

Data publikacji: 03 marca 2019 r. 12:36
Ostatnia aktualizacja: 09 lipca 2019 r. 12:34
E-dowody osobiste. Wnioski od 4 marca
 

Wedle nowelizacji ustawy o dowodach osobistych już od 4 marca w całej Polsce będzie można składać wnioski o nowe dokumenty wyposażone w czipy. Bezpieczna komunikacja elektroniczna z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi oraz szybsze odprawy na lotniskach na terenie Unii Europejskiej to niektóre z udogodnień, jakie dostarczać ma następca tradycyjnego dokumentu tożsamości – e-dowód.

Nowy dokument zawiera te same dane co jego poprzednik. E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Jedyną dodatkową informacją na pierwszej stronie (awersie) e-dowodu jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie). CAN jest potrzebny, by móc w pełni korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ponadto chroni dokument przed osobami niepowołanymi. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, dowody z warstwą elektroniczną będą stopniowo zastępować dotychczasowe – w miarę ich naturalnego procesu wymiany np. z powodu końca ważności dotychczasowego dokumentu czy jego utraty.

– W nowych dowodach zmieniono rozmieszczenie niektórych danych. Blankiety dokumentów zostaną dodatkowo zaopatrzone w warstwę elektroniczną, która umożliwi jego posiadaczowi elektroniczną komunikację z administracją publiczną i innymi podmiotami. Dzięki e-dowodowi będzie można logować się m.in. do ePuaP, elektronicznie podpisywać dokumenty czy też korzystać z automatycznych bramek na lotniskach – wyjaśnia Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta.

E-dowód to nowość w systemach służby zdrowia. Pacjenci posiadający nowy dokument będą mieli możliwość rejestracji w placówce medycznej bez podawania danych osobowych. Takie rozwiązanie ma na celu skrócenie czasu rejestracji, jak również wyeliminowanie dotychczasowych błędów.

Ponadto e-dowód ma umożliwić potwierdzenie tożsamości w usługach online. Posiadacz nowego dokumentu będzie mógł przykładać go do czytnika i wpisywać znany wyłącznie jemu kod PIN. Osoby niezainteresowane nie będą zmuszone do używania warstwy elektronicznej nowego dowodu, zachowując jednocześnie możliwość jej uruchomienia w dowolnym czasie.

Wnioski o nowy dowód można będzie składać w dowolnej gminie od poniedziałku 4 marca br. Na ich podstawie wszystkie dowody zostaną spersonalizowane według nowego wzoru. Na podstawie wniosków złożonych do 1 bm. wydawane będą dokumenty w dotychczasowej szacie graficznej i bez warstwy elektronicznej.

Organ gminy wydaje dokument nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może zostać przedłużony). Uwaga! Nie trzeba wymieniać dotychczas posiadanych dokumentów, które zachowują jeszcze ważność. Jednak chętni będą mogli wymienić swój dowód osobisty wcześniej.

Jak informuje Dariusz Sadowski z CIM, pierwsze dowody osobiste z warstwą elektroniczną będą mogły pojawić się w obrocie już w połowie marca 2019 r. (decyzja w tej sprawie należy do Centrum Personalizacji Dokumentów).

Polska jest kolejnym krajem w Europie, po m.in.: Austrii, Belgii, Chorwacji, Portugalii, Francji, Hiszpanii, Litwie czy Estonii, w którym będą funkcjonowały e-dowody.

W Urzędzie Miasta Szczecin istnieje możliwość uzyskania informacji o dowodach osobistych wyprodukowanych przez Drukarnię Skarbową w Warszawie. Ponadto informację o tym, czy dowód osobisty jest przygotowany do odbioru, można uzyskać pod numerami: tel. 91 42 45 000 i fax: 91 42 45 326 (dla mieszkańców lewobrzeża) i tel. 91 46 29 602, 91 46 29 603 i fax: 91 46 29 601 (prawobrzeże) oraz pod adresem e-mail: boi@um.szczecin.pl. ©℗

(KK)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA