Czwartek, 07 grudnia 2023 r. 
0 szczecin
REKLAMA

CBA w Barwicach. Korupcja na torfowisku

Data publikacji: 26 marca 2019 r. 10:51
Ostatnia aktualizacja: 09 lipca 2019 r. 12:36
CBA w Barwicach. Korupcja na torfowisku
 

Czy firma Przemtorf zaniżała w swoich deklaracjach podatkowych powierzchnię nieruchomości, co miało narazić Barwice na kilkumilionowe straty a burmistrz gminy mimo posiadanej - jak twierdzi CBA - wiedzy nie wszczął postępowań w związku nieprawidłowościami? Delegatura CBA w Szczecinie po kontroli w gminie, złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Prokuratura Rejonowa w Szczecinku wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Barwice. Tymczasem Ministerstwo Środowiska wszczęło własne postępowanie, które może zakończyć się odebraniem koncesji udzielonej wspomnianej firmie na wydobywanie torfu.

Jak poinformował Wydział Komunikacji Społecznej CBA - funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie, od 7 sierpnia 2018 r. do 14 stycznia 2019 r., prowadzili w Urzędzie Miasta i Gminy Barwice kontrolę w zakresie podejmowania i realizacji decyzji dotyczących wymierzania oraz ustalania wymiaru podatku od nieruchomości, wydawanych przez burmistrza miasta i gminy Barwice na rzecz Zakładu Produkcji Torfowej Przemtorf Sp. z o.o. w latach 2008-2017.

W toku kontroli ustalono, że Przemtorf zaniżał w składanych za lata 2008-2017 deklaracjach podatkowych powierzchnię zajmowanych nieruchomości. Natomiast burmistrz Barwic, mimo posiadanej wiedzy, nie wszczął postępowań w związku z uchybieniami i nie wydał decyzji o wysokości faktycznie należnego podatku. W konsekwencji działanie Burmistrza pozbawiło Gminę Barwice dochodu w wysokości prawie 7,5 mln zł łącznie, za lata 2008-2017 r.

W związku z ustaleniami pokontrolnymi delegatura CBA w Szczecinie złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa poprzez niedopełnienie obowiązków i działanie na szkodę interesu publicznego przez burmistrza miasta i gminy Barwice. Postanowieniem z 13 marca 2019 r., Prokuratura Rejonowa w Szczecinku wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez pracowników urzędu.

Delegatura CBA w Szczecinie złożyła także zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez członka zarządu spółki, składającego w jej imieniu  deklaracje na poczet podatku od nieruchomości za lata 2008-2017, w związku z zatajeniem prawdy lub podaniem nieprawdy w deklaracji podatkowej.

Dodatkowo, przeprowadzono - jak czytamy w komunikacie CBA - czynności analityczne w zakresie przyznania przez wojewodę zachodniopomorskiego (wg stanu prawnego aktualnego na 2003 r.) koncesji na wydobywanie torfu przez Przemtorf. W lipcu 2018 r. poinformowano ministra środowiska, jako organ właściwy, o stwierdzonych nieprawidłowości a 26 listopada 2018 r. Ministerstwo Środowiska wszczęło postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wojewody zachodniopomorskiego udzielającej spółce Przemtorf koncesji na wydobywanie torfu.

(r.c.)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

ha
2019-03-26 18:58:41
siedem milionów? a to kopalnia złota była?
Po prostu bagno.
2019-03-26 14:22:37
.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA