Niedziela, 26 marca 2023 r. 
8 szczecin
REKLAMA

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych oraz do przedszkoli

Data publikacji: 04 marca 2023 r. 08:22
Ostatnia aktualizacja: 04 marca 2023 r. 16:01
Rekrutacja do klas I szkół podstawowych oraz do przedszkoli
W rekrutacji do przedszkoli mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2017-2020 (tj. w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie gminy Szczecin. Fot. Dariusz GORAJSKI  

Końcówka lutego i początek marca w Szczecinie to czas, gdy rusza większość rekrutacji do publicznych placówek oświatowych. W tym roku rekrutacja do klas I szkół podstawowych oraz do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 6 marca.

Podobnie jak w poprzednich latach, by zapisać dziecko do wybranej placówki, rodzice mogą skorzystać ze strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/. Są tu również informacje dotyczące poszczególnych placówek oraz ich oferta.

– Przed rekrutacją, tak jak w poprzednich latach, rodzice obecnych przedszkolaków muszą potwierdzić chęć kontynuowania nauki dziecka w wybranej placówce – przekazuje Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta Urzędu Miasta w Szczecinie. – Na złożenie stosownego wniosku u dyrektora swojej placówki mają czas w terminie 7 dni przed rozpoczęciem naboru, tj. do 5 marca br.

Tegoroczna rekrutacja na wolne miejsca w placówkach rozpocznie się 6 marca br. Na wypełnienie wniosku i złożenie kompletu dokumentów rodzice będą mieli czas do 24 marca br.

W rekrutacji do przedszkoli mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2017-2020 (tj. w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Miasta Szczecin. Co ważne, w rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie, które chcą zmienić placówkę.

6 marca br. rozpocznie się również rekrutacja do klas I szczecińskich szkół podstawowych. W głównej mierze, dotyczy ona dzieci urodzonych w 2016 roku, czyli obecnych 7-latków, które objęte są obowiązkiem szkolnym. Jednak do I klasy szkoły podstawowej rodzice mogą zapisać również dzieci 6-letnie (urodzone w 2017 roku).

Na wniosek rodzica naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Drugim przypadkiem, gdy dziecko 6-letnie może rozpocząć naukę w szkole, jest sytuacja, w której dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. W tym wypadku nie jest wymagana opinia poradni. 

(K)

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych:

6-24.03.2023 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

27.03-14.04.2023 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

17.04.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

18-21.04.2023 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

25.04.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Rekrutacja do klas I SP:

6-22.03.2023 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

8-15.03.2023  r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym.

16.03.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.

22-21.03.2023 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12.04.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

13-14.04.2023 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

17.04.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

dla Polakóe też ?
2023-03-04 16:00:23
Ciekawe czy są przewidziane jakieś miejsca dla Polskich dzieci czy też wszystko już przeznaczone dla dzieci z Ukrainy

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA