Niedziela 28 listopada 2021r. 
REKLAMA

Nagrody ministra dla profesorów PUM

Data publikacji: 2021-11-22 09:08
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-22 09:08
Nagrody ministra dla profesorów PUM
Pod rządami prof. Machalińskiego PUM wspina się wysoko w rankingach uczelni. Fot. Ryszard Pakieser  

Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, prof. Bogusław Machaliński, oraz profesorowie PUM Barbara Dołęgowska, Elżbieta Grochans i Karolina Skonieczna-Żydecka otrzymali nagrody resortu zdrowia. Naukowcom wręczył je wiceminister zdrowia Piotr Bomber.

Centrala doceniła B. Machalińskiego za talenty menadżerskie. Został nagrodzony za to, że skutecznie wpłynął na podniesienie efektywności naukowej oraz jakości zaplecza dydaktycznego uczelni. A także za udoskonalenie infrastruktury szpitali klinicznych i polepszenie wyników finansowych PUM. Wszystko to sprawiło, że uczelnia wspięła się wysoko w rankingu szkół wyższych "Perspektyw" oraz w rankingu zdawalności egzaminów lekarskich. 

B. Dołęgowska otrzymała wyróżnienie między innymi za zaangażowanie w sześciu projektach badawczych i naukowych, których była kierownikiem. Jej dorobek to 204 prace pełno tekstowe, 1223 cytowań. Prof. Dołęgowska była prorektorem ds. dydaktyki PUM, członkiem Senatu oraz Rady Naukowej Wydziału Medycyny i Stomatologii. Jest także konsultantem wojewódzkim w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, przewodniczącą Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, członkiem Zarządu Głównego PTBioch oraz Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, a także Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej oraz Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej.

E. Grochans specjalizuje się w badaniach naukowych oraz działalności dydaktycznej związanej głównie z kierunkiem pielęgniarstwo i położnictwo. Jest kierownikiem Katedry i Zakładu Pielęgniarstwa oraz prodziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu. Pełniąc funkcję kierownika Centrum Symulacji Medycznej PUM, udoskonala proces kształcenia z zastosowaniem innowacyjnych metod nauczania, głównie metody symulacji medycznej.

K. Skonieczna-Żydecka rozwija dyscyplinę nauki o zdrowiu w aspekcie czynników regulujących działanie osi mózgowo-jelitowej. W swoich badaniach wykazała, że zakłócenia osi mózgowo-jelitowej mają istotne znaczenie w patogenezie zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego i schorzeń neuropsychiatrycznych. Aktualnie działania naukowe ogniskują się na ocenie wpływu stresu wywołanego obecnością pandemii SARS CoV-2 na zdrowie psychiczne oraz fizyczne. Autorka licznych publikacji , uczestniczka wielu międzynarodowych projektów badawczych. Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.

(as)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ