Środa, 04 października 2023 r. 
16 szczecin
REKLAMA

Ważne dla emerytów i rencistów! ZUS określił nowe limity

Data publikacji: 12 września 2023 r. 09:10
Ostatnia aktualizacja: 12 września 2023 r. 09:10
Ważne dla emerytów i rencistów! ZUS określił nowe limity
 

Od 1 września zmieniły się kwoty graniczne przychodów pracujących emerytów i rencistów i choć limity nie dotyczą emerytek, które skończyły 60 lat i emerytów, którzy ukończyli 65 lat, pozostali muszą uważać, by nie przekroczyć dozwolonych kwot. 

Do emerytur i rent można dorabiać, trzeba jednak pamiętać o tym, że istnieją limity przychodów. Ich przekroczenie może spowodować, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. Nie dotyczy to jednak wszystkich świadczeniobiorców. O limitach muszą pamiętać tzw. wcześniejsi emeryci, którzy przechodząc na świadczenie nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści.

 - Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat), mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń - stwierdza Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS w Szczecinie. - Bez limitu mogą również zarabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy też rent rodzinnych, które przysługują po uprawnionych do tych świadczeń. Jeżeli ktoś pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.

 Ile zatem można dorobić do emerytury i renty? Emerytura lub renta jest zmniejszana, gdy przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 września 2023 r. kwota ta wynosi 4904,10 złotych. Miesięczne zarobki do tej wysokości nic nie zmieniają w wypłacie świadczenia. Jeśli przychód jest jednak wyższy, to świadczenie odpowiednio zmniejsza się za ten miesiąc, w którym doszło do przekroczenia.

 Drugi próg wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia - od września to 9107,50 złotych.

- Jeśli pracujący wcześniejszy emeryt lub rencista przekroczy tę kwotę, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia za dany miesiąc - informuje K. Jagielski.

(kel)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA