Piątek, 23 lutego 2024 r. 
REKLAMA

Pracodawcy komentują: Inwestycje przyspieszyły

Data publikacji: 06 grudnia 2018 r. 12:26
Ostatnia aktualizacja: 03 stycznia 2019 r. 10:05
Pracodawcy komentują: Inwestycje przyspieszyły
 

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego: Dynamika PKB w trzecim kwartale 2018 r. (w ujęciu nieodsezonowanym) wyniosła 5,1%. Na ten wynik wpłynął znaczny wzrost w inwestycjach (wkład do wzrostu PKB to 1,7 pkt. proc.).

 Aleksandra Turbaczewska, ekspertka ds. rynku pracy:

- Zaistniała sytuacja prowadzi do bardziej łagodnego spowolnienia. Na spowolnienie wskazują wyższe zapasy (wkład 1,0 pkt. proc.), dynamika konsumpcji prywatnej (4,5%) oraz niższy wkład (2,7 pkt. proc.). Również negatywne saldo obrotów zagranicznych (-0,9 pkt. proc.), za które odpowiada wysoki popyt na zagraniczne towary konsumpcyjne przy spadającym zainteresowaniu produktami naszego przemysłu w spowalniającej Europie.

Łukasz Żak, Żak Legal Support Office, ekspert ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw:

- Realna dynamika wzrostu inwestycji wyniosła 9,9 % r/r. Taki wynik ostatnio przekroczono w 2015 r. Sytuacja ta potwierdza przypuszczenia ekspertów odnośnie braku uzasadnienia dla dalszego odraczania inwestycji. Nie jest to bowiem uzasadnione ani czynnikami makroekonomicznymi (takimi jak mała atrakcyjność alternatywnych opcji użycia środków pozyskanych w czasie dobrej koniunktury), jak i czynnikami mikroekonomicznymi, jak choćby przymusem zwiększenia mocy produkcyjnej czy zużyciem środków trwałych.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA