Niedziela 14 sierpnia 2022r. 
REKLAMA

Pracodawcy komentują: Grudniowe bezrobocie wzrosło, jednak to zjawisko coroczne

Data publikacji: 2020-01-17 12:42
Ostatnia aktualizacja: 2020-03-25 16:13
Pracodawcy komentują: Grudniowe bezrobocie wzrosło, jednak to zjawisko coroczne
 

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego: Jak podaje Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej grudniowa stopa bezrobocia wyniosła 5,2 proc., a więc wzrosła o 0,1 pkt proc. w porównaniu do listopadowej.

Wojciech Jurek, Personel Partner, członek ZPPZ: 

– Wzrost bezrobocia w grudniu jest zjawiskiem, które obserwujemy niemal każdego roku. Jedynym sygnałem, który może niepokoić, jest fakt, że w 2019 roku wzrosło ono już w listopadzie. Porównując poziom stopy bezrobocia z poprzedzającym rokiem widoczny jest spadek, jednak analizując dane z 2019 roku możemy zauważyć, że dynamika spadku zwolniła. W grudniu w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było o 17,5 tys. osób więcej, co może oznaczać, że nie posiadają oni kwalifikacji odpowiadających potrzebom rynku pracy lub też z powodu niskiej mobilności nie są w stanie podjąć zatrudnienia poza miejscem zamieszkania.

Sebastian Goschorski, RSM Poland, ekspert ZPPZ ds. księgowości, podatków i finansów: 

– Obserwowany w ostatnich latach spadek bezrobocia to wynik dobrej sytuacji gospodarczej, która z kolei odpowiada za popyt na pracę. Już od początku 2020 roku możemy obserwować dość duże zmiany na rynku pracy, dotyczące zwłaszcza znacznego wzrostu płacy minimalnej. Dla pracodawców w sektorze przedsiębiorstw może to być sygnał do przyspieszenia decyzji o zastępowaniu części pracowników automatami. Natomiast dla małych firm, których zyski z prowadzonej działalności są niewielkie, tak znaczny wzrost wynagrodzenia może być powodem do zwolnienia pracowników.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA