Niedziela 03 lipca 2022r. 
REKLAMA

Ponad miliard na innowacje

Data publikacji: 2018-10-14 15:26
Ostatnia aktualizacja: 2018-11-13 20:42
Ponad miliard na innowacje
 

Firmy chcące wdrożyć innowacyjny produkt w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych mogą do 5 grudnia br. ubiegać się o wsparcie finansowe z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Konkurs „Badania na rynek” skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W tegorocznej edycji łatwiej uzyskać dotację.

„Badania na rynek” to największy program wsparcia innowacji realizowany przez PARP, z budżetem wynoszącym 1,25 mld zł. Program obejmuje dwa konkursy prowadzone równolegle. Pierwszy – ogólny, z pulą środków 750 mln zł – kierowany jest do mikro-, małych i średnich firm na terenie całej Polski, natomiast drugi – z budżetem 500 mln zł – do firm, które projekt planują zrealizować w jednej z prawie 800 lokalizacji obejmujących polskie miasta średniej wielkości wraz z przyległymi gminami (lista dostępna na stronie PARP).

– W drugiej edycji konkursu dla średnich miast wzięto pod uwagę fakt, że tereny inwestycyjne dość często znajdują się na obrzeżach miast oraz w przylegających do nich gminach – mówi Jadwiga Lesisz, wiceprezes PARP. – Dlatego lista lokalizacji, które obejmuje konkurs, została poszerzona o te właśnie obszary. Dzięki temu o dofinansowanie projektów może ubiegać się większa liczba firm z sektora MŚP.

Wnioski można składać do 5 grudnia. Maksymalne wsparcie jednego projektu wynosi 20 mln zł.

Dodajmy, że program prowadzony jest od 2015 r. Zmieniał się tak, by umożliwić skorzystanie ze środków większej liczbie przedsiębiorców i lepiej odpowiedzieć na ich potrzeby. W tegorocznej edycji, poza rozszerzoną listą lokalizacji w konkursie dla miast średnich, uproszczono warunki starania się o wsparcie. Zrównano minimalną wartość tzw. kosztów kwalifikowalnych projektu dla wszystkich wnioskodawców – teraz wynosi ona 5 mln zł bez względu na wielkość przedsiębiorstwa. Najistotniejsza jednak zmiana dotyczy źródła innowacji. W obecnej edycji „Badań na rynek” o wsparcie mogą się ubiegać nie tylko firmy, które przeprowadziły prace badawcze w ramach wewnętrznych struktur lub przy współpracy z ośrodkami naukowymi, ale także te, które zakupiły wyniki prac badawczych na rynku. Podstawowy warunek udziału w konkursie pozostaje ten sam – niezależnie od źródła pochodzenia wyników prac, ich efektem musi być wdrożenie do oferty firmy nowego albo znacząco ulepszonego produktu.

Dofinansowanie może obejmować m.in. koszty nabycia: prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości, maszyn i urządzeń, robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how. Rozpoczęcie projektu powinno nastąpić dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie, a jego realizacja nie może trwać dłużej niż 30 miesięcy i zakończyć się najpóźniej w 2023 r.

Wnioski o dofinansowanie projektu można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnego na stronie internetowej PARP.

Szczegółowy katalog kosztów i informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się na stronie internetowej: https://poir.parp.gov.pl/badania/badania-na-rynek.

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP, na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numerami: 22 574 07 07 i 801 332 202. ©℗

(ek)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA