Sobota 13 sierpnia 2022r. 
REKLAMA

Konstytucja Biznesu bliżej firm

Data publikacji: 2018-05-21 22:44
Ostatnia aktualizacja: 2018-11-13 20:41
Konstytucja Biznesu bliżej firm
 

„Prawo do przedsiębiorczości - małe firmy, wielkie zmiany" - pod takim hasłem ruszył cykl 60 konferencji informacyjnych. Inauguracyjne spotkanie z udziałem szefów resortów rządu odbyło się w poniedziałek (21 bm.) w sali Politechniki Koszalińskiej.

Organizatorem konferencji była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Zadaniem jest upowszechnienie Konstytucji Biznesu i pakietu „100 zmian dla firm”. To ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce, zwłaszcza w zakresie prawa przedsiębiorców, prawa podatkowego i prawa zamówień publicznych, a także oferta wsparcia małych i średnich firm.

- Żadne prawo nie stanie się rzeczywistością, jeśli odbiorcy nie będą go rozumieli, a na sali są osoby, które stanowią przyszłość biznesu - mówiła Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Zachęcała absolwentów uczelni do prowadzenia własnych firm, a nie kariery w korporacjach. Zachętą ku temu są np. 6-miesięczny okres działalności bez składek na ubezpieczenia społeczne, zniesienie barier biurokratycznych, ułatwienia w uzyskaniu sukcesji przy zmianie struktur własnościowych czy oferta wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw.

- Tworzymy takie prawo, aby administracja rządowa i samorządowa stała się partnerem dla biznesu - przekonywał zebranych, w tym przedstawicieli władz wojewódzkich i miejskich, Jerzy Kwieciński, szef resortu inwestycji i rozwoju.

Stwierdził, że województwo z uwagi na powstawanie drogi S6 jest wielkim placem budowy, lecz niezadowalające jest wykorzystanie funduszy unijnych. Na tym polu Zachodniopomorskie jest wśród trzech najsłabszych beneficjentów w Polsce: 45 procent przy średniej krajowej powyżej 50 proc. Podzielił się wrażeniami z wizyty w Szwecji, gdzie połowa młodych chce założyć własne „start upy”. Do tej drogi rozwoju zachęcał studentów.

Z kolei Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, podkreślał, że bez silnej uczelni nie będzie silnej gospodarki Pomorza Środkowego. Wcześniej prof. Tadeusz Bohdal, rektor PK, deklarował, że uczelnia pracuje na rzecz innowacyjności w lokalnej przedsiębiorczości.

Konferencji towarzyszyła strefa informacyjna, którą prowadzili eksperci z resortów: Przedsiębiorczości i Technologii, Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, PARP, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Banku Gospodarstwa Krajowego i Urzędu Zamówień Publicznych.
 ©℗

Tekst i fot. (m)

Blisko sto osób zarejestrowało się w roli uczestników inauguracyjnej konferencji pod egidą PARP w Koszalinie.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA