Sobota, 10 czerwca 2023 r. 
12 szczecin
REKLAMA

Dostawy gazu przez Baltic Pipe w 2022 roku

Data publikacji: 01 grudnia 2018 r. 18:14
Ostatnia aktualizacja: 03 stycznia 2019 r. 10:05
Dostawy gazu przez Baltic Pipe w 2022 roku
 

Operatorzy systemów przesyłowych Polski i Danii – Gaz-System i Energinet – zgodzili się wspólnie zrealizować projekt Baltic Pipe. Rurociąg umożliwi dostawy gazu ziemnego z Norwegii, przez Danię, do Polski i innych krajów w regionie, jak również dostawy gazu z kierunku Polski do Danii i Szwecji.

Obustronne podjęcie pozytywnych decyzji inwestycyjnych oznacza, że spółki Energinet i Gaz-System zobowiązały się do budowy gazociągu o łącznej długości 900 km na lądzie i na dnie morza. Baltic Pipe będzie przebiegał przez terytoria trzech krajów – Danii, Szwecji oraz Polski – a przesył gazu rozpocznie się w październiku 2022 r.

– Powstanie rurociągu Baltic Pipe będzie korzystne zarówno dla konsumentów w Polsce i Danii, jak i dla obydwu państw. Nowe wzajemne połączenie systemowe jeszcze bardziej wzmocni i zintegruje rynek gazu ziemnego w Europie. Ponadto Baltic Pipe może przyczynić się do osiągnięcia europejskich celów klimatycznych – powiedział Thomas Egebo, prezes Energinet.

W obu krajach będzie kontynuowany dialog z właścicielami gruntów i władzami, tak aby realizacja projektu Baltic Pipe w jak najmniejszym stopniu wpływała na ludzi i środowisko naturalne.

Dzięki pozytywnym decyzjom inwestycyjnym nabiera także mocy podpisana w listopadzie br. Umowa o budowie (tzw. Construction Agreement). Reguluje ona zasady współpracy oraz odpowiedzialność stron za poszczególne części projektu do października 2022 roku.

– Gazociąg Baltic Pipe realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na bieżąco monitorujemy postęp prac przy projekcie i realizację kolejnych jego etapów. Podjęcie decyzji inwestycyjnych przez Gaz-System i Energinet otwiera nowy rozdział w naszej współpracy – stwierdził Tomasz Stępień, prezes Gaz-System.

Jeszcze przed podjęciem decyzji inwestycyjnych Energinet podpisał ze swoim norweskim odpowiednikiem – Gassco – porozumienie dotyczące budowy połączenia norweskiego gazociągu Europipe II z gazociągiem na zachodnim wybrzeżu Danii. Umożliwi ono przepływ gazu z Norwegii do Danii i Polski.

Projekt Baltic Pipe jest zgodny z założeniami polityki energetycznej Unii Europejskiej. Bezpośredni dostęp regionu Europy Środkowo-Wschodniej do złóż w Norwegii podniesie bezpieczeństwo dostaw, otwierając na stałe nową drogę zaopatrzenia w gaz ziemny, zwiększając jednocześnie konkurencję oraz presję cenową wśród dostawców gazu. Gazociąg wpisuje się również w politykę ochrony klimatu i wspierania państw Europy Środkowo-Wschodniej w obniżaniu emisyjności ich gospodarek oraz stabilizowaniu systemów elektroenergetycznych w sytuacji zmiennej produkcji ze źródeł odnawialnych.

Obustronne podjęcie pozytywnych decyzji inwestycyjnych jest kolejnym ważnym etapem projektu Baltic Pipe. Osiągnięcie go zgodnie z harmonogramem, pozwala przejść do następnych etapów prac, takich jak m.in. procedura przetargowa dla potencjalnych wykonawców gazociągu lądowego i podmorskiego, dalsze analizy projektowe czy też przedłożenie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i przeprowadzenie konsultacji społecznych w krajach objętych inwestycją.

Na projekt Baltic Pipe składa się pięć głównych komponentów: gazociąg na dnie Morza Północnego, dzięki któremu norweskie złoża gazu zostaną połączone z systemem przesyłowym w Danii; rozbudowa duńskiego systemu przesyłowego zwiększająca możliwości przesyłu gazu i obniżająca średni koszt transferu; nowoczesna tłocznia gazu w Danii umożliwiająca zabezpieczenie dostaw gazu zarówno do Danii, jak i Polski; gazociąg na dnie Bałtyku będący dwukierunkowym połączeniem systemów przesyłowych w Danii oraz Polsce, które dywersyfikuje źródła i kierunki dostaw; rozbudowa polskiego systemu przesyłowego, która jest też kolejnym krokiem do stworzenia z Polski regionalnego centrum handlu gazem zmniejszającego ryzyko przerw w dostawach oraz pobudzającego krajową gospodarkę.

(g)

Fot.baltic-pipe.eu

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA