poniedziałek, 13 lipca 2020.
Strona główna > Gospodarka > Są umowy z projektantami Baltic Pipe

Są umowy z projektantami Baltic Pipe

Są umowy z projektantami Baltic Pipe
Data publikacji: 2018-01-03 21:06
Ostatnia aktualizacja: 2018-01-03 21:07
Wywietleń: 2199 307975

Pod koniec minionego roku (29 grudnia) spółka Gaz-System podpisała dwie umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dla gazociągów, które powstaną w Polsce jako część projektu Baltic Pipe. Konsorcjum PGNiG Gazoprojekt oraz ILF Consulting Engineers Polska zaprojektuje połączenie miejsca „lądowania” podmorskiego rurociągu z krajowym systemem przesyłowym wraz z terminalem odbiorczym. Z kolei gazociąg Goleniów – Lwówek zaprojektuje firma MGGP.

Firmy, wyłonione w ramach postępowania przetargowego, są zobowiązane do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód, opinii, pozwoleń i decyzji oraz przekazania kompletnych dokumentacji projektowych inwestorowi najpóźniej w pierwszym kwartale 2020 r. Obydwa podmioty będą sprawować nadzór autorski przy realizacji procesu budowlanego.

Podmorski gazociąg łączący Danię i Polskę ma wychodzić na brzegu Morza Bałtyckiego w województwie zachodniopomorskim. W zależności od wybranej trasy tego gazociągu, wybudowana zostanie infrastruktura przesyłowa o długości od 230 do ok. 300 km. Ponadto powstanie nowa tłocznia gazu w Gustorzynie oraz rozbudowane zostaną tłocznie w Odolanowie i Goleniowie.

– Inwestycje te są niezbędne dla funkcjonowania polskiego systemu przesyłowego w zakresie przesyłania zwiększonych strumieni gazu ziemnego, związanych z dywersyfikacją źródeł gazu, rozbudową terminalu LNG w Świnoujściu oraz powstaniem gazociągu podmorskiego łączącego Danię z Polską – podkreśla Gaz-System.

Realizacja projektu Baltic Pipe przyniesie szereg korzyści. Nowe źródło dostaw gazu wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski, a nowa infrastruktura przesyłowa wpłynie na rozwój rynku gazu i jego konkurencyjność.

Zgodnie ze studium wykonalności, na projekt składa się pięć głównych elementów: gazociąg prowadzący z systemu norweskiego na Morzu Północnym do punktu odbioru w systemie duńskim, rozbudowa istniejących zdolności w duńskim lądowym systemie przesyłowym, tłocznia gazu w Zealand (Dania), podmorski gazociąg międzysystemowy biegnący z Danii do Polski wraz z terminalem odbiorczym, rozbudowa polskiego systemu przesyłowego.

Ostatni z elementów obejmuje kilka inwestycji. To budowa gazociągu łączącego gazociąg podmorski z krajowym systemem przesyłowym oraz gazociągu relacji Goleniów – Lwówek, rozbudowa dwóch tłoczni gazu – Goleniów i Odolanów oraz budowa nowej tłoczni w Gustorzynie.

Gaz-System będzie właścicielem tej infrastruktury, odpowiedzialnym za jej zaprojektowanie, wybudowanie, a następnie eksploatację.

Dodajmy, że w grudniu rozpoczęto również procedury środowiskowe dla projektu Baltic Pipe zarówno w Polsce, jak i w Danii. W przypadku tak dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych realizacja inwestycji zależy od dokładnej analizy warunków środowiskowych oraz ich możliwego wpływu na otoczenie.

W Polsce złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) dla odcinka podmorskiego gazociągu Baltic Pipe zlokalizowanego na polskich obszarach morskich. Jest to pierwszy etap procedury zmierzającej do wydania decyzji środowiskowej. Na podstawie informacji zawartych w KIP Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie określi zakres oraz sposób przygotowania raportu o ocenie oddziaływania na środowisko. Pozostałe odcinki Baltic Pipe – poza granicami polskich obszarów morskich – są równolegle poddawane ocenie oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem kumulacji oddziaływań wynikających z realizacji całego przedsięwzięcia. Procedury środowiskowe prowadzone są zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej i krajów właściwych dla poszczególnych odcinków Baltic Pipe.

W Danii natomiast pozwolenia środowiskowe są wydawane przez krajową Agencję Ochrony Środowiska (dotyczące części lądowej infrastruktury) oraz krajową Agencję Energii (budowa części podmorskiej). Poszczególne decyzje będą zapadały na podstawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) przeprowadzonej przez promotorów projektu.

(ek)

Fot. Gaz-System

Komentarze

Dodaj komentarz

logo hejt stop
Akceptuję regulamin. Link do regulaminu
Pogoda
20
na godz. 18:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Filmy

#GaszynChallenge Kurier Szczeciński dla Franka Kępy

Sonda

W jakiej postaci jesz lody tego lata?

 

W Kurierze Szczecińskim
Pierwsza strona
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do eKuriera
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie