Niedziela, 19 maja 2024 r. 
REKLAMA

Społecznik na Ratunek

Data publikacji: 19 czerwca 2020 r. 14:47
Ostatnia aktualizacja: 19 czerwca 2020 r. 14:47
Społecznik na Ratunek
 

Pikniki rodzinne, dzielnicowe spacery, gminne spotkania m.in. z okazji Dnia Matki, porządkowanie przestrzeni publicznej - to tylko kilka propozycji z szerokiego wachlarza inicjatyw, jakie udało się zrealizować w ostatnich latach dzięki Programowi Społecznik, finansowanemu przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Zainteresowanie organizacji pozarządowych i lokalnej społeczności jest od lat ogromne, nic zatem dziwnego, że program cieszy się dużym zainteresowaniem także obecnie.


Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uruchomił właśnie kolejne środki. Tym razem mają pomóc organizacjom pozarządowym w walce z Covid-19. To specjalny nabór w Programie Społecznik, który zapewni realizację blisko 70 inicjatyw obywatelskich. Uruchomienie specjalnych funduszy jest o tyle ważne, że planowane na ten rok nabory w ramach Programu wciąż są zawieszone.
Uruchomienie specjalnego naboru to odpowiedź marszałka Olgierda Geblewicza na apel Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej w sprawie systemu wsparcia dla NGO’ów z regionu. Zarząd Województwa przychylił się do postulatów rady i podjął decyzję o uruchomieniu kolejnej formy wsparcia dla trzeciego sektora. Pomoc obejmuje także ogłoszenie otwartego konkursu ofert na „wkłady własne” w wysokości 100 tys. zł.

– Organizacje pozarządowe od samego początku pandemii dzielnie działały, by wspierać służbę zdrowia i mieszkańców Pomorza Zachodniego. Z tego powodu jednym z naszych pierwszych działań w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego było przeznaczenie funduszy
na zakup najpotrzebniejszych środków ochrony indywidualnej dla wolontariuszek i wolontariuszy. Teraz organizacje, tak samo jak przedsiębiorcy i branża turystyczna, mierzą się z kolejnymi problemami organizacyjnymi i finansowymi. Chcemy wesprzeć trzeci sektor dodatkowymi środkami,
dlatego jeszcze w tym miesiącu ogłosiliśmy konkurs na wkłady własne, który pomoże zapewnić NGO’som możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych oraz uruchamiamy Program Społecznik na Ratunek – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Społecznicy mają szansę na pozyskanie mikrodotacji w wysokości  od 1 tys. do 4 tys. zł. Łączna wartość wsparcia wyniesie 268 tys. zł. Kwota ta zostanie rozdysponowana w równych częściach z podziałem na 5 subregionów. O mikrodotacje mogą starać się tak jak do tej pory, zachodniopomorskie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Dany podmiot może otrzymać maksymalnie dofinansowanie dwóch wniosków, przy założeniu, że jeden z nich realizowany będzie razem z grupą nieformalną.
Nabór specjalny obejmuje działania, w ramach których możliwe jest złagodzenie skutków pandemii, działania są możliwe do realizacji, niemożliwe do sfinansowania z innych źródeł przy założeniu działań na rzecz ogółu organizacji pozarządowych.
Nabór wniosków rozpoczął się 1 czerwca 2020 r. za pośrednictwem generatora wniosków i jest przeprowadzany do czasu wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków. Za przeprowadzenie naboru odpowiada operator programu - Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronach internetowych KARR S.A. (www.spolecznik.karrsa.pl) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (www.wws.wzp.pl).Zainteresowanie specjalnym naborem w ramach Programu Społecznik na Ratunek jest duże. Po ogłoszeniu naboru tylko do 9 czerwca oceniono  64 oferty, z czego 22 zostały zakwalifikowane do otrzymania mikrodotacji.
W tym okresie w Szczecinie jako jedyny kwotę 4 tys. zł otrzymał Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy na ofertę „Każdy potrafi uszyć maseczkę”. Takie same kwoty na swoje pomysły otrzymały Stowarzyszenie Dla Gminy Golczewo, OSP w Lubinie, dwukrotnie więcej OSP w Mechowie („Dezynfekcja z pełną mocą” i „Bezpieczni mieszkańcy”). Ze wsparcia skorzystały także m.in. Koło Gospodyń Wiejskich w Tanowie, Białogardzkie Stowarzyszenie Aktywności Sportowej i Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Niemica. Ile znaczy takie wsparcie, dobrze wiedzą ci, którzy z niego skorzystali. Wśród beneficjentów konkursów i programów wsparcia Urzędu Marszałkowskiego jest m.in. Szensztacki Instytut Sióstr Maryi, który w latach 2018-2019 pozyskał łącznie 80 tysięcy złotych jako wkład własny na budowę Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Realizacja projektu trwa. Siostry gromadzą fundusze na zakończenie projektu, który przebiega na Europejskim szlaku świętego Jakuba. Jest już odnowiona wieża widokowa, więc znów z wysokości można w weekendy podziwiać piękne nadmorskie i miejskie okolice. Każda złotówka tutaj się liczy, bo koszt inwestycji to ponad 11 mln zł.

– Chcemy, aby centrum nawiązywało do historii i wpisywało się w krajobraz, żeby po jego wybudowaniu Góra Chełmska miała nadal turystyczny charakter i nie stała się wyłącznie miejscem kultu religijnego – uważa siostra Paulina Kopacz, współorganizatorka wielu wydarzeń na rzecz pozyskania pieniędzy na pełne zakończenie przedsięwzięcia.

W Koszalinie to nie jedyne miejsce, które zyskało wsparcie. Dowodem też Galeria Koszalińskich Olimpijczyków i Paraolimpijczyków, która od jesieni 2017 roku widnieje w Hali Widowiskowo-Sportowej. Realizacja nastąpiła z woli miejscowego Klubu Olimpijczyka.

- Nasza galeria była chwalona przez innych sportowców w czasie uroczystości z okazji Zachodniopomorskich Dni Olimpijczyka i nadal powinna stanowić dobrą promocję idei olimpijskich w regionie - stwierdziła prezes Teresa Tałaj, żona judoki Mariana Tałaja, brązowego medalisty igrzysk w Montrealu w 1976 roku.

(red)

Na zdjęciu: Na tle Galerii Olimpijczyków i Paraolimpijczyków, dofinansowanej z Programu Społecznik, stoją (od lewej): Karolina Włodyka - koordynator programu, Natalia Wegner - prezes KARR, Tomasz Sobieraj - wicemarszałek województwa oraz Teresa Tałaj - prezes Klubu Olimpijczyka w Koszalinie.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA