Piątek 21 stycznia 2022r. 
REKLAMA

Demograficzne kłopoty

Data publikacji: 2016-12-29 13:23
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-29 13:47
Demograficzne kłopoty
Fot. Przemysław JACKOWSKI  

Polscy i niemieccy naukowcy rozmawiali w Schwedt o edukacji i wyzwaniach demograficznych na pograniczu. Na początku grudnia odbyło się w Schwedt na Odrą (Brandenburgia) II Polsko-Niemieckie Sympozjum Edukacyjne w Uckermark.

Temat tegorocznego spotkania brzmiał: „Demografia i drogi kształcenia w polsko-niemieckim regionie przygranicznym”. Inicjatorami i organizatorami konferencji były dwa znajdujące się w Schwedt biura: Biuro Kontaktowe Uckermark Wyższej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde, którym kieruje Volker Kessels, i Biuro Kontaktowe Pomorza Zachodniego w Uckermark, prowadzone przez dr Kamilę Sędzimir. Sympozjum uzyskało finansowe wsparcie z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pomerania.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele polskich i niemieckich szkół wyższych, samorządów lokalnych i świata biznesu. Goście z Polski mieli okazję zapoznać się z systemem edukacyjnym w Brandenburgii i całym spektrum problemów, jakie niesie ze sobą systematycznie zmniejszająca się liczba ludności na terenach wiejskich Brandenburgii. Zamykane są filie banków i poczty, sklepy, lokale usługowe. Komunikacja publiczna oferuje coraz mniej połączeń, likwidowane są przystanki. Coraz mniejsza rzesza mieszkańców musi utrzymać infrastrukturę: sieć drogową, energetyczną, wodociągową. W efekcie pogarszają się warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa są likwidowane lub przenoszą się w inne miejsca, co z kolei wzmaga odpływ ludności.

W tak trudnej sytuacji olbrzymią rolę odgrywają uczelnie. Zauważono, że w pobliżu ośrodków akademickich negatywne zjawiska demograficzne przebiegają łagodniej. Niestety, w północno-wschodniej Brandenburgii (powiaty Barnim i Uckermark) jest tylko jedna uczelnia: Wyższa Szkoła Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde.

W zgoła innej sytuacji jest pogranicze polskie z dużym ośrodkiem akademickim, jakim jest Szczecin. Referenci z Niemiec z podziwem zauważali, że w stolicy Pomorza Zachodniego szkolnictwo wyższe rozkwita: zwiększa się liczba studentów, jak i jakość oraz różnorodność oferty edukacyjnej. Ponadto eksperci zauważają, że w całym województwie zachodniopomorskim liczba bezrobotnych systematycznie spada.

Cały region północno-wschodniego pogranicza Niemiec z wielką nadzieją patrzy na Szczecin i Pomorze Zachodnie, licząc na współpracę polskich uczelni z niemieckimi podmiotami edukacyjnymi, samorządowymi i gospodarczymi. W dyskusji podsumowującej wiceburmistrz Schwedt Annekathrin Hoppe, stwierdziła, że marzy o tym, aby kiedyś także w Schwedt zagościło życie studenckie. I za to trzymamy kciuki.

Tekst i fot. Przemysław JACKOWSKI

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA