Poniedziałek, 26 lutego 2024 r. 
REKLAMA

Prace posuwają się na całym froncie

Data publikacji: 31 grudnia 2021 r. 10:04
Ostatnia aktualizacja: 31 grudnia 2021 r. 10:07
Prace posuwają się na całym froncie
Kanał Dębicki i jego nabrzeża. Stan przed przebudową. Fot. ZMPSiŚ  

Przebudowa rejonu Kanału Dębickiego to kolejny projekt, który odmieni oblicze portu Szczecin. Niedawna konferencja prasowa dotycząca postępów jednej z kluczowych inwestycji pokazała ogrom pracy, który czeka zarówno wykonawcę, jak i inwestora, którym jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

Cel tej modernizacji jest oczywisty. Wydajność przeładunkowa istniejących nabrzeży ma się zwiększyć, w sukurs przyjdą też dwa nowe nabrzeża, które zostaną wybudowane. Wraz z powstałą infrastrukturą poprawią szybkość i jakość przeładunków.

Podczas konferencji postępy inwestycji przedstawił Paweł Borskowicz z ZMPSiŚ SA. Jak powiedział, głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności portu w Szczecinie w wyniku zwiększenia dostępu dla większych niż obecnie morskich statków handlowych w rejonie przeładunków masowych.

– Dzięki realizacji projektu możliwa będzie obsługa masowców o nośności około 40 tysięcy ton – powiedział Paweł Borskowicz podczas prezentacji multimedialnej.

Projekt pn. „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedsięwzięcie warte jest 452,7 mln złotych, z czego Unia dofinansuje je kwotą blisko 225 mln zł.

Modernizacja Kanału Dębickiego jest tylko jednym z trzech elementów złożonego projektu infrastrukturalnego. Dwa inne to poprawa dostępności, a więc również modernizacja, rejonu Basenu Kaszubskiego (znanego szczecinianom jako Basen Górniczy) oraz pogłębienie toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra.

– Ta inwestycja jest aktualnie realizowana. Podobnie jak projekt Urzędu Morskiego w Szczecinie, czyli modernizacja toru wodnego, która jest praktycznie na ukończeniu – przypomniał Paweł Borskowicz.

Te trzy przedsięwzięcia realizowane są w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg morskich i połączeń multimodalnych. Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.

Projekt dotyczący Basenu Dębickiego realizowany jest wg Warunków Kontraktowych FIDIC (International Federation of Consulting Engineers). Pod tym angielskim skrótem kryje się światowa federacja uznanych inżynierów konsultantów. Generalnym wykonawcą jest Konsorcjum firm NDI SA i NDI SOPOT SA Nadzór inwestorski pełni Inżynier Kontraktu – Sweco Polska sp. z o.o. Zgodnie z umową inwestycja ma zostać zrealizowana do końca września 2023 roku (ruszyła w połowie października 2020 r.).

Jak wyliczał Paweł Borskowicz, w ramach inwestycji Kanał Dębicki zostanie pogłębiony (12,5 m) i poszerzony do szerokości 200 m (obecnie 120 m). Prace czerpalne obejmą akwen o powierzchni 26,8 ha. Zostanie też przebudowane istniejące nabrzeże Słowackie do długości 565,8 m oraz Czeskie (do ponad 455 m). Powstanie nowe nabrzeże Norweskie o długości ok. 300 m (na przedłużeniu istniejącego nabrzeża Fińskiego). Wreszcie zbudowane zostanie nowe nabrzeże Duńskie (etap I) o długości ok. 779 m (na przedłużeniu Norweskiego).

Jednak zakres rzeczowy projektu jest o wiele szerszy. Obejmuje bowiem także przebudowę odcinka nabrzeża Spółdzielczego do długości blisko 92 m, przebudowę istniejącego, wschodniego pola odkładu urobku na wyspie Ostrów Grabowski, budowę nowego takiego pola o powierzchni 42,3 ha na Ostrowie Mieleńskim. Przebudowana lub wykonana od nowa będzie również niezbędna infrastruktura techniczna – sieci wodociągowe, teletechniczne, elektroenergetyczne i kanalizacja deszczowa.

Jak przebiega wielka modernizacja Kanału Dębickiego, relacjonował Piotr Arabczyk, dyrektor projektu i przedstawiciel wykonawcy, Grupy NDI. – Kontrakt podpisaliśmy w październiku ub.r. i od tamtego czasu bardzo dużo się wydarzyło – zapewnił zebranych przedstawicieli Zarządu Portu i dziennikarzy. – Mimo że mieliśmy bardzo dużo kłopotów z COVID-em, z dostępnością materiałów czy z problemami wykonawczymi, to obecnie realizujemy pracę na wszystkich frontach – poinformował P. Arabczyk.

Inżynier projektu wyjaśnił, że do wydobycia z Kanału Dębickiego i okolic i przetransportowania na Ostrów Mieleński (na pole refulacyjne) będzie 1,5 mln m sześc. urobku. – Roboty te zaczną się w maju przyszłego roku – dodał.

Wykonawca zabezpieczył sobie ścianki szczelne na cały kontrakt zarówno dla nabrzeża Norweskiego, jak i Duńskiego, a także Czeskiego. – Materiały w ilości 10 tys. ton przyjeżdżają do nas z Luksemburga na kołach, statkiem i koleją. Są to ścianki typu omega jak również A-Z. Za każdym razem są to transporty po 2-3 tysiące ton. Wyładowywane są na przyszłym nabrzeżu Norweskim. Łączna długość ścianek szczelnych wynosi 40 kilometrów, co odpowiada odległości między Szczecinem a Goleniowem – zobrazował skalę przedsięwzięcia Piotr Arabczyk.

Zostanie też użyte około 5 tys. ton stalowych rur. Będą pogrążone na nabrzeżu Czeskim i Słowackim. – Przewozimy je zza wschodniej granicy – poinformował przedstawiciel wykonawcy, dodając, że każda rura mierzy 26 m długości i ma dużą średnicę, od 800 do 900 mm. Ich łączna długość na obu nabrzeżach wynesie 20 km.

– Obecnie realizujemy również nabrzeże Norweskie i Duńskie, na które mamy wszystkie ścianki – zapewnił P. Arabczyk, dodając, że na Norweskim zakończyły się prace kafarowe i w grudniu rozpoczną się roboty żelbetowe.

– Obecnie wykonaliśmy również pale CFA na nabrzeżu Norweskim. To 280 sztuk z 360 – wyliczył inżynier projektu. Dodał, że w tym rejonie dostarczono też 3400 metrów bieżących kotew gruntowych (spełniają rolę mikropali).

Piotr Arabczyk przyznał, że w trakcie realizacji pierwszego etapu przebudowy nabrzeży Czeskiego i Słowackiego wykonawca natrafia w gruncie na niezinwentaryzowane przeszkody. – Niemniej jednak staramy się rozwiązywać takie problemy na bieżąco i idziemy do przodu – podkreślił. – Zakończenie nabrzeża Czeskiego planujemy na połowę przyszłego roku. I wtedy oddamy je do użytkowania – dodał.

– Realizujemy też prace na wyspie Ostrów Mieleński – poinformował P. Arabczyk.

Powstanie tam „platforma”, która będzie miała 4,5 km długości. – I na niej będziemy wykonywali obwałowania o wysokości 4 m. Po ich zbudowaniu cały urobek z robót czerpalnych – 1,5 mln metrów sześc. – będziemy umieszczali właśnie w tych obwałowaniach – tłumaczył przedstawiciel wykonawcy.

Choć prace już się rozpoczęły, to roboty przy obwałowaniach zaczną się z początkiem przyszłego roku. – Część tych obwałowań musimy wykonać do maja przyszłego roku, gdy zaczniemy roboty czerpalne – dodał mówca.

Jeszcze w grudniu na rzece Duńczycy wykonawca zapowiedział montaż pomostów PP – 64, którymi refulat będzie transportowany na wyspę. – Proszę sobie wyobrazić, że ilość urobku, która będzie czerpana z Kanału Dębickiego, mogłaby wypełnić nowo budowany stadion Pogoni cztery razy lub Stadion Narodowy półtora raza – szacował Piotr Arabczyk.

Dodał, że ilość zbrojenia na budowę wyniesie 1600 ton, co jest równoważne 73 transporterom opancerzonym Rosomak.

Na początku grudnia 2021 r. modernizacja rejonu Kanału Dębickiego była zaawansowana w 23 procentach, na co wydano 10 procent przeznaczonych na ten cel środków.

(kl)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA