Środa, 17 kwietnia 2024 r. 
REKLAMA

Pierwsze przetargi ogłoszone

Data publikacji: 18 stycznia 2024 r. 10:43
Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2024 r. 11:43
Pierwsze przetargi ogłoszone
Falochron i nowo powstający port położony będzie na wschód od obecnego falochronu wschodniego (osłaniającego gazoport). Fot. ZMPSiŚ  

Urząd Morski w Szczecinie w ostatnim czasie ogłosił dwa przetargi związane z inwestycją planowaną przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, czyli budową głębokowodnego terminalu kontenerowego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu. Postępowania dotyczą zadań ujętych w programie wieloletnim pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023 – 2029”.                                         

Kolejny falochron osłonowy

Jednym z zadań jest „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”. Urząd Morski 29 grudnia ub. roku ogłosił przetarg na sporządzenie dokumentacji geotechnicznej dla tej inwestycji.

Przedmiotem postępowania przetargowego jest sporządzenie kompletnej dokumentacji w postaci opinii geotechnicznej dla falochronu, tj. wykonanie badań terenowych na morzu (wiercenia i sondaż) oraz wykonanie badań laboratoryjnych zakończonych sporządzeniem kompletnej dokumentacji dla  Urzędu Morskiego, tj. opinii geotechnicznej.

– Dokumentacja ta będzie służyć na etapie postępowania przetargowego dotyczącego budowy falochronu przyszłym wykonawcom robót do oszacowania kosztów budowy falochronu, która planowana jest do realizacji w formule „zaprojektuj i zbuduj” – wyjaśnia Ewa Wieczorek, rzecznik prasowy szczecińskiego Urzędu Morskiego. – Zatem przyszły wykonawca robót budowlanych i prac czerpalnych będzie zobowiązany do wykonania pełnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, aby uzyskać stosowne zgody i pozwolenia na budowę obiektów.

Termin wykonania to 170 dni od dnia podpisania umowy. Skrócony termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Zainteresowani mogą je składać do 9 lutego br.

Nowy falochron osłonowy na Morzu Bałtyckim ma zapewnić bezpieczne wejście do portu zewnętrznego w Świnoujściu. Będzie stanowił osłonę przed falowaniem dla planowanych do wybudowania przez ZMPSiŚ terminali w nowym porcie zewnętrznym. Budowa falochronu ma za zadanie umożliwienie powstania infrastruktury hydrotechnicznej i przeładunkowej portu oraz ich późniejszą bezpieczną eksploatację. Taka infrastruktura to warunek konieczny dla prawidłowego rozwoju w tym miejscu funkcji portowych.

Falochron i nowo powstający port położony będzie na wschód od obecnego falochronu wschodniego.

Wstępnie planuje się, że długość nowego falochronu wyniesie ok. 3,63 km. Ponadto do realizacji przewidziana jest konstrukcja oporowa dla pola odkładu urobku z toru wejściowego i obrotnicy (ok. 2,68 km). Łącznie obiekt miałby ok. 6,31 km długości.

Jeszcze w tym miesiącu można się spodziewać ogłoszenia przetargu na wywiad ferromagnetyczny dla tego zadania.

Urząd Morski planuje w maju ogłosić postępowanie na wyłonienie inżyniera kontraktu wraz z prowadzeniem monitoringu przyrodniczego, natomiast w listopadzie – na wykonawstwo robót w trybie zaprojektuj i wybuduj wraz z oczyszczaniem akwenu.

Nowy tor podejściowy

W przypadku drugiego zadania, czyli „Przeprowadzenia prac dla umożliwienia transportu wodnego do portu zewnętrznego w Świnoujściu”, już w październiku ub. roku podpisano umowę na wykonanie analizy nawigacyjnej dla ruchu statków po nowym podejściowym torze wodnym do Świnoujścia. Zwycięzca przetargu zostało Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „Projmors” z Gdańska. Wartość umowy to 602 700 zł, a termin wykonania – koniec lutego br.

Dyrektor Urzędu Morskiego Wojciech Zdanowicz podkreślał, że to pierwszy krok do realizacji zarówno programu wieloletniego, jak i projektu związanego z nowym podejściem do portu w Świnoujściu.

– To właśnie ten dokument będzie wskazywał dokładne parametry torów i jakie rodzaje statków maksymalnych będą się mogły w nich poruszać – mówił dyrektor UMS. – Dzięki tej umowie będziemy mogli dokonywać kolejnych przetargów i podpisywać kolejne umowy, aby ten projekt w tej unijnej perspektywie finansowej zrealizować. Do końca 2029 roku powinniśmy mieć nowy tor wodny.

Na początku tego roku Urząd Morski ogłosił przetarg na opracowanie studium wykonalności (z analizą kosztów i korzyści) wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raportem na odkład urobku do morza oraz opracowaniami pomocniczymi dla nowego toru podejściowego.

Oferty można składać do 12 lutego br., a termin wykonania to 32 miesiące od dnia podpisania umowy.

Przypomnijmy, że planowane przedsięwzięcie polega na utworzeniu wschodniego toru podejściowego do Świnoujścia o głębokości technicznej 17 m i szerokości 500 m, obejmującego odcinek o długości ok. 70 km. Nowe podejście zostanie poprowadzone na wschód od wejścia do portu w Świnoujściu i będzie przebiegać po wodach polskiego morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Obszar, w którym się znajdzie tor, to korytarz wyznaczony dla tras żeglugowych, zawarty w „Planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów i uzgodnionym transgranicznie. Wykonanie robót budowlanych planuje się na lata 2027 – 2029. Ilość urobku do wydobycia podczas prac pogłębiarskich to ok. 130 – 150 mln metrów sześc.

Dla projektu w lipcu ub. roku podpisano z Centrum Unijnych Projektów Transportowych pre-umowę na dofinansowanie z krajowego programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko” na lata 2021 – 2027. Wartość tego przedsięwzięcia to 7 mld 331 mln 25 tys. zł, a kwota dofinansowania z programu FEnIKS wynosi 2 mld 805 mln 770 tys. zł.

W lutym tego roku Urząd Morski ma ogłosić przetarg na wywiad ferromagnetyczny. Wstępnie planuje się, że w listopadzie zostanie ogłoszone postępowanie na inżyniera kontraktu, a w grudniu – na oczyszczanie dna toru z obiektów niebezpiecznych. Wykonawca monitoringu przyrodniczego przedinwestycyjnego i inwestycyjnego ma być poszukiwany od września 2026 r., natomiast ogłoszenie przetargu na wykonawstwo robót jest wstępnie planowane na luty 2027 r.

Dodajmy, że w programie wieloletnim pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023 – 2029”, ustanowionym uchwałą Rady Ministrów 19 maja 2023 r., jest jeszcze trzecie zadanie – zakup pogłębiarki dla utrzymania torów podejściowych do Świnoujścia i toru wodnego Świnoujście – Szczecin. Całkowita wartość programu wynosi 10,26 mld zł. Ogólna kwota środków z budżetu państwa w całym okresie jego realizacji wyniesie 7,46 mld zł. ©℗

Elżbieta KUBOWSKA

 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA