Wtorek 31 stycznia 2023r. 
REKLAMA

Zabierz tę kartę na zagraniczne wakacje

Data publikacji: 2018-07-15 11:31
Ostatnia aktualizacja: 2019-06-24 10:24
Zabierz tę kartę na zagraniczne wakacje
 

Jeśli ktoś jeszcze w te wakacje planuje wyjazd do innego kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), powinien się zaopatrzyć w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

W razie nagłego zachorowania pozwoli na skorzystanie z pomocy medycznej na takich samych zasadach, jakie obowiązują ubezpieczonych mieszkańców kraju pobytu. Czyli najczęściej bezpłatnie. Wyrobienie takiej karty nie zajmuje wiele czasu i nie wymaga sterty dokumentów. Do tego jest bezpłatne.

Dla osób wyjeżdżających turystycznie EKUZ wydawany jest na podstawie danych zawartych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU), bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów. Wyjątkiem są osoby powyżej 18 r.ż. kontynuujące naukę i posiadające status członka rodziny - muszą one przedłożyć dokument potwierdzający pobieranie nauki, np. legitymację uczniowską lub studencką. W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do sytuacji ubezpieczeniowej osoby wnioskującej o EKUZ, Oddział NFZ jest uprawniony do żądania aktualnych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, którymi są np. RMUA, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie od pracodawcy, zgłoszenie do ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki. 

Wniosek o EKUZ można wypełnić na miejscu, w NFZ. Można go także pobrać ze strony internetowej, wypełnić, a następnie złożyć w Funduszu lub przesłać faksem, pocztą tradycyjną lub mailem. Jeśli we wniosku wskazano przesłanie EKUZ pocztą, przesyłka jest realizowana w ciągu 14 dni.

O EKUZ można się starać także za pośrednictwem profilu zaufanego (np. dla tych, którzy mają internetowe konto bankowe).

Taką kartę załatwiamy osobiście lub na podstawie upoważnienia. Upoważnienie nie dotyczy EKUZ dla niepełnoletnich dzieci oraz małżonków. Upoważnienie dla osoby trzeciej, odręcznie wypisane, powinno zawierać podstawowe dane dotyczące osoby upoważnionej.
EKUZ wydawany jest przez Zachodniopomorski Oddział NFZ w Szczecinie, Koszalinie i Pyrzycach, na czas określony, na pisemny wniosek, osobom ubezpieczonym i uprawnionym: podróżującym w celach turystycznych uczącym się, studiującym w krajach Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, oddelegowanym do pracy za granicą przez polskiego pracodawcę, rencistom, emerytom. Jest bezpłatny, z reguły wydawany od ręki, w dniu złożenia wniosku. W okresie wzmożonych wyjazdów zagranicznych należy się liczyć z koniecznością oczekiwania w kolejce.

Na podstawie EKUZ przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych: w razie nagłej choroby lub urazu, w zakresie niezbędnym z przyczyn medycznych, w placówce, która ma umowę z miejscową kasą chorych, na zasadach obowiązujących w kraju pobytu, za okazaniem EKUZ i dokumentu tożsamości.©℗

(sag)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Pablos
2018-07-17 23:28:27
W Szwecji tą kartę wydaje się na 3 lata każdemu mieszkańcowi bez okazywania czegokolwiek, bo każdy mieszkaniec Szwecji jest ubezpieczony przez państwo niezależnie od tego, czym się zajmuje. Zamawia się przez net podając swój numer personalny (NIP) i za kilka dni wyciąga ze skrzynki. A w Polsce druki, potwierdzenia, legitymacje i masa biurokracji. Kiedy to się zmieni?!?
ta karta
2018-07-15 17:27:51
za granicą nadaje się do gry w cymbergaja. wiele niemieckich AOK olewa ją

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA