Piątek 28 stycznia 2022r. 
REKLAMA

Protokół brytyjski na stół!

Zatrwożył mnie dziecinny optymizm wyborczy partii rządzącej Polską, niedocenienie mrocznej potęgi zjednoczonego Zła. Cała ta wojenka o władzę w regionach i gminach rozgrywa się, niestety, na tle nieustającej presji wrogiej potęgi – Unii Europejskiej pod przewodem Niemiec.

Nasi przywódcy dwoją się i troją, by wyjaśnić unijnym arogantom, że reforma wymiaru sprawiedliwości na mocy traktatów leży w wyłącznej gestii władz Polski, ale ci udają, że nie rozumieją… Mimo niedawnej pokornej pielgrzymki naszego prezydenta Dudy do Niemiec, Unia nie odpuszcza. Oto Trybunał Sprawiedliwości UE – odpowiadając na apel zbuntowanych prawników – kompletnie głuchy na argumenty rządu RP – nagle nakazał wstrzymanie reformy Sądu Najwyższego w Polsce, zaprzestanie nominacji nowych sędziów i przywrócenie na posady odesłanych w stan spoczynku!

Wynaleziony przez premiera Morawieckiego minister Czaputowicz – wyspecjalizowany w ponoszeniu porażek na arenie międzynarodowej, potulnie ogłosił, że Polska do nakazu się zastosuje. Słowem – odwrót na całej linii! A Morawiecki – ani słowem!

Dwa miesiące temu przypomniałem strategiczny, a w obecnej sytuacji rozstrzygający fakt, że Polska, a konkretnie prezydent Lech Kaczyński zdecydował się zaakceptować traktat lizboński pod warunkiem, że nasz kraj dołączy do tzw. protokołu brytyjskiego. Ów dokument gwarantuje obu krajom prawną autonomię w organizacji państwa i społeczeństwa wedle własnych tradycji i zwyczajów, a nie pod dyktando tzw. Karty praw podstawowych!

17 marca 2008 roku – za rządów Tuska – Rada Legislacyjna przy KPRM oświadczyła, że protokół brytyjski: „1. Uniemożliwi wnoszenie do TSUE przez Komisję Europejską lub inne państwo członkowskie skarg przeciw Polsce o naruszenie Karty praw podstawowych; 2. Podważy kompetencje sądów krajowych do wnoszenia pytań prejudycjalnych w zakresie, w jakim mogłyby doprowadzić do niezgodności prawa krajowego z KPP; 3. Zakaże TSUE orzekania sprzeczności między prawem krajowym a KPP”.

Ta właśnie opinia – to nasza najlepsza broń. Zamiast przekonywania udających niedowład umysłowy uniokratów wystarczy podsunąć im ten dokument, bez którego traktat lizboński nas nie obowiązuje!

Niestety, coraz więcej zdarzeń wskazuje na to, że polski rząd przed narodem udaje, że protokół nie istnieje, jak wobec niego udaje niewiedzę Unia Europejska.

Pytam więc – co sprawia, że rządzący, tak lekko i buńczucznie szermujący hasłami niepodległości, suwerenności i dumy narodowej, atut tak ważki – pozwalający uniknąć kompromitujących ingerencji i jałowych sporów – kryją w ciemnym kącie? A może po 2008 roku, gdy działy się różne niecne rzeczy, ktoś coś zdradziecko (o zgrozo!) w owym protokole zmienił… ©℗

Janusz ŁAWRYNOWICZ

Komentarze

@Marcin
2018-11-19 22:31:47
O tym czy ustawy łamią Konstytucję wypowiedzieć powinien się polski Trybunał Konstytucyjny - tylko polski TK może stwierdzić niezgodność ustaw z nadrzędnym w stosunku do traktatu o UE prawem którym jest Konstytucja RP.
Jarun
2018-10-30 18:01:12
A mówiłem ci wuja, że kaczor nazbierał manekinów, z deka niedorozwiniętych i teraz masz ich rządy. Jednym słowem: jak nie złodzieje - to debile.
Marcin
2018-10-30 13:45:57
Panie Redaktorze Zacytuję Art.1 p.2 protokołu: "W szczególności i w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości nic, co zawarte jest w tytule IV Karty nie tworzy praw, które mogą być dochodzone na drodze sądowej, mających zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem przypadków gdy Polska lub Zjednoczone Królestwo przewidziały takie prawa w swoim prawie krajowym." Art. 2 Konstytucji RP: "Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym …" Jesteśmy oskarżani o brak praworządności, którą mamy wpisaną do Konstytucji (jako państwo prawa - tak, to jest to samo). Zatem wyjątek jest spełniony i możemy być sądzeni. A odnośnie "mrocznej potęgi zjednoczonego Zła" to mi ręce opadły... Jeżeli chcesz mieć Pan PRL BIS, to jedź Pan do Rosji, a jak dzikie lata 90-te to jedź Pan na Ukrainę albo do Mołdawii, a nie staraj się ludziom życie uprzykrzać na siłę chcąc nas cofnąć w rozwoju.
jio
2018-10-30 08:07:05
Moim zdaniem Polska zarzuca na Niemcy sieci przed zgłoszeniem roszczeń i reperacje wojenne.Bedzie domagac sie zeby Niemcy postapiły zgodnie z prawem a jesli zlamie prawo bedzie o czy gadać.Oj bedzie o czym gadać.O zwolnieniach podatkowych na łapówki dawane w Polsce było wiadomo od 5 lat jednak dzisiaj dopiero mowimy o drapieznej korupcji i wrogim rzadzie niemieckim.Premier zawiadomił o paromiesięcznej batali o odniemczenie mediow.Dzieki odwadze i rozwadze nie wywołując konfliktu jak Grecja z Turcją o Cypr wymuszamy poczatek rozmów.A problem do rozwiazania jest na wschodzie i Niemcy usłyszały ze nie bedzie ich posrednictwa.Wracajac do TSUE ich siła jest jak sedziego sportowego zawsze da sie wygwizdać.
Piotr Wójcicki
2018-10-29 12:57:09
Mnie natomiast zatrważa pretensjonalne pisanie o "mrocznej potędze zjednoczonego Zła" (!) i określanie UE mianem wrogiej potęgi. Sami jesteśmy sobie wrogiem, Panie Redaktorze? Umknęło Panu, że Polska jest członkiem Unii, bierze z niej pieniądze, zasiada w jej organach, uczestniczy w pracach owych organów? Dwa miesiące temu Pan przypomniał i idzie Pan w zaparte, podczas gdy tzw. protokół brytyjski dotyczy wyłącznie Kart Praw Podstawowych i nie ma zastosowania w przedmiotowej sytuacji.
Heh
2018-10-29 12:48:48
Facet, jesteś taki stary a ograniczony. Czy ty nie widzisz, że PiS to tacy sami lewacy jak PO? Czym ty się podniecasz? Oni siedzą w tej samej kieszeni tylko dla zatarcia śladów wymienia się tych pajaców co 4 czy 8 lat ku uciesze gawiedzi.
Autonomia wg protokołu brytyjskiego
2018-10-29 12:33:41
Autonomia wg protokołu brytyjskiego - kapitalne! Mamy podstawę prawną do wylinki.
TotalnyOpozycjonista
2018-10-29 12:10:19
tow. honoris causa Ławrynowicz robi czytelnikom wodę z mózgu, gdyż KPP i protokół brytyjski nijak ma się do tego czyni rząd dobrej zmiany plus. KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ PREAMBUŁA, TYTUŁ I GODNOŚĆ, TYTUŁ II WOLNOŚCI,TYTUŁ III RÓWNOŚĆ ,TYTUŁ IV SOLIDARNOŚĆ, TYTUŁ V PRAWA OBYWATELSKIE, TYTUŁ VI WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, TYTUŁ VII POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKŁADNI. A w tytule VI dot wymiaru sprawiedliwości: Artykuł 47 Prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu Każdy, kogo prawa i wolności zagwarantowane przez prawo Unii zostały naruszone, ma prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem, zgodnie z warunkami przewidzianymi w niniejszym artykule. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy. Każdy ma możliwość uzyskania porady prawnej, skorzystania z pomocy obrońcy i przedstawiciela. Pomoc prawna jest udzielana osobom, które nie posiadają wystarczających środków, w zakresie w jakim jest ona konieczna dla zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Artykuł 48 Domniemanie niewinności i prawo do obrony 1. Każdego oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona zgodnie z prawem. 2. Każdemu oskarżonemu gwarantuje się poszanowanie prawa do obrony. Artykuł 49 Zasady legalności oraz proporcjonalności kar do czynów zabronionych pod groźbą kary 1. Nikt nie może zostać skazany za popełnienie czynu polegającego na działaniu lub zaniechaniu, który według prawa krajowego lub prawa międzynarodowego nie stanowił czynu zabronionego pod groźbą kary w czasie jego popełnienia. Nie wymierza się również kary surowszej od tej, którą można było wymierzyć w czasie, gdy czyn zabroniony pod groźbą kary został popełniony. Jeśli ustawa, która weszła w życie po popełnieniu czynu zabronionego pod groźbą kary, przewiduje karę łagodniejszą, ta właśnie kara ma zastosowanie. 2. Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody w sądzeniu i karaniu osoby za działanie lub zaniechanie, które w czasie, gdy miało miejsce, stanowiło czyn zabroniony pod groźbą kary, zgodnie z ogólnymi zasadami uznanymi przez wspólnotę narodów. 3. Kary nie mogą być nieproporcjonalnie surowe w stosunku do czynu zabronionego pod groźbą kary. Artykuł 50 Zakaz ponownego sądzenia lub karania w postępowaniu karnym za ten sam czyn zabroniony pod groźbą kary Nikt nie może być ponownie sądzony lub ukarany w postępowaniu karnym za ten sam czyn zabroniony pod groźbą kary, w odniesieniu do którego zgodnie z ustawą został już uprzednio uniewinniony lub za który został już uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem na terytorium Unii. I tylko tyle Towarzysze PISowicze i dawni PZPRowcy łączcie się

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500