Poniedziałek 30 stycznia 2023r. 
REKLAMA

„poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”*

Data publikacji: 2021-04-02 12:00
Ostatnia aktualizacja: 2021-04-06 11:51

Wielkanoc to najważniejsze z chrześcijańskich świąt. Dla wierzących wspominających mękę i poświęcenie Jezusa to czas refleksji, modlitwy i nadziei na oczyszczenie duszy. Antoni Edward Odyniec (przyjaciel Mickiewicza) tak pisał:

„Co jest Prawdą? od Piłata

Świat wciąż pyta – i sąd świata

Wciąż, jak Piłat, wbrew jej słowu,

Prawdę na krzyż wbija znowu”.

Wielu z nas rozważając śmierć Chrystusa, zadawać będzie sobie zasadnicze pytanie, zadaje sobie zasadnicze pytanie – czym jest nasza wędrówka po ziemskim padole, kończąca się jednako, a więc też śmiercią, którą nowoczesna kultura za wszelką cenę pragnie wymazać ze świadomości. Na co dzień zaprzątnięci pracą, nauką, potrzebami bytowymi, pomnażaniem posiadania, zaspokajaniem e g o  w różnych wariantach, szukamy iluzorycznego spełnienia. Czy na karmieniu tegoż ego możemy poprzestać? Czy tylko takie jest zadanie człowieka? Chrześcijaństwo, czerpiąc co najgłębsze z kultur antyku, przez wieki wypracowało szereg reguł funkcjonowania w grupie i przestrzeni, słowem mozolnie tworzyło podstawy cywilizacji, która udoskonalała prawo, etykę i uniwersalnie akceptowaną wolność. Tymczasem ponadroczne funkcjonowanie w okowach COVID-a zaczyna zacierać, znosić sprawdzone formy społecznych zachowań. Człowiek żyjący w lęku, ale na razie niepozbawiony wolnej woli w myśleniu, instynktownie szuka prawdy. Julian Ursyn Niemcewicz w czytanej niegdyś lekturze szkolnej taką dawał przestrogę:

„Narody szybkim pędem do upadku lecą,

Lecz długo trzeba czekać, niźli się oświecą,

Nim się zwalczą przesądy, duch niezgód obłudny,

Nad wkorzenionym błędem tryumf światła trudny”.

„Powrót Posła” akt 1, scena 2.

Czwarty z polskich wieszczy Cyprian Kamil Norwid pytał:

„Czy przez egoizm prawdy głoszone – są trwałe? Czy prawdy przez interes głoszone – są całe?”.

I odpowiadał: „Nie trzeba kłaniać się Okolicznościom, a Prawdom kazać, by za drzwiami stały”.

Czy przypominając sobie ważkie przesłania naszych znakomitych ludzi pióra, można wątpić w sens dociekania prawdy, upominania się o nią w życiu publicznym?

Wszak Chrystus zmartwychwstał, pokonując zło i ciemności. Alleluja!

* Wers zacytowany z Biblii Tysiąclecia, Ewangelia św. Jana, Światłość wobec ciemności. 31 ©℗

Janusz ŁAWRYNOWICZ

Komentarze

A jak poznamy...
2021-04-06 20:35:33
Klamstwo/a... to co wtedy zrobic... ?/!
jednamrówka
2021-04-06 14:52:12
Za gościnę dziękując, Istnieje obawa o NADWDRUKOWYWANIU dziwnego jakiegoś prawa Unii do naszego systemu. Tak to czytam, pobieżnie bardzo wgłębiając się w zbiory praw. Wydaje mi się, że dobrze jest myśleć w taki sposób jakby to były 'dwa NADSYSTEMY'. Traktat to traktat. Konstytucja to konstytucja. Nie jest to wielki cytat, lecz akurat u Hegla przeczytany, i być może nawet jakoś stosowny: 'mniemanie jest plastyczne skoro podlega wmówieniu'.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500