Piątek 01 lipca 2022r. 
REKLAMA

Wakacje z władzą rodzicielską w tle

Zbliża się okres wakacji. Czas wyczekiwany nie tylko przez dzieci, ale również przez ich rodziców. Biura podróży kuszą nas cenami ostatnich ofert wycieczek do egzotycznych krajów. Możliwość przeżycia fantastycznej wakacyjnej przygody jest niemal jak na wyciągnięcie ręki. Zdarza się jednak, że największą przeszkodą w zrealizowaniu wyjazdowych marzeń nie są pieniądze, lecz konieczność uzyskania zgody drugiego z rodziców na wyjazd z dzieckiem. Nawet gdy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu, a wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzono jednemu z nich, konieczne jest bowiem uzyskanie zgody drugiego z nich na wyjazd z dzieckiem na zagraniczne wakacje. Czy jest jakieś wyjście z tej niefortunnej sytuacji?

Władza rodzicielska to zbiór praw i obowiązków przysługujący z mocy prawa każdemu z rodziców. Posiadający ją rodzice decydują o ważnych sprawach dziecka, takich jak miejsce pobytu, wybór szkoły lub sposobu leczenia. Wszystko świetnie się układa, gdy rodzice są zgodni. Sytuacja komplikuje się, gdy dochodzi do ich rozstania, którego najczęstszym powodem jest silny konflikt pomiędzy nimi. Może on przeszkodzić we wspólnym wykonywaniu władzy rodzicielskiej, zwłaszcza w podejmowaniu codziennych decyzji w sprawach dziecka.

W takiej sytuacji sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, a wówczas drugiemu z nich ogranicza tę władzę do prawa współdecydowania o najistotniejszych sprawach dziecka. Do zakresu tych spraw należy właśnie m.in. interesujące nas wyrażanie zgody na wyjazd i pobyt dziecka za granicą, choćby nawet celem wyjazdu miałby być tylko wypoczynek.

Konflikt zawsze powoduje destrukcję. Tak jest również z konfliktem pomiędzy rodzicami w sprawach dziecka. Biorąc odwet na drugiej stronie, rodzice często zapominają, że największą ofiarą tej waśni jest dziecko, które tak bardzo kochają. Zdarza się, że odmowa wyrażenia zgody na wakacyjny wyjazd z dzieckiem jest rodzajem dokuczenia byłemu partnerowi. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi sąd rodzinny.

Jeżeli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w istotnej sprawie dziecka, każde z nich może wystąpić z wnioskiem do sądu o wyrażenie zastępczej zgody. Wówczas decyzja sądu zastępuje decyzję drugiego z rodziców. Sąd będzie się wówczas kierował wyłącznie dobrem dziecka i przyzna rację tylko temu z rodziców, którego stanowisko będzie najbardziej realizowało właśnie tę wartość.

Wniosek o wyrażenie przez sąd zastępczej zgody w sprawach istotnych dziecka należy złożyć do wydziału rodzinnego w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Trzeba w nim wskazać sporną decyzję, która nie może być zgodnie podjęta przez rodziców i wszystkie okoliczności, które wskazują, że mimo braku zgody drugiego z rodziców podjęcie jej jest zgodne z dobrem dziecka.

Obowiązek wykazania zasadności podjęcia określonej decyzji w sprawie dziecka spoczywa na wnioskodawcy. Jej słuszność można wykazać osobiście podczas przesłuchania przed sądem lub np. przez zeznania świadków, zdjęcia czy dokumenty. W skomplikowanych przypadkach warto jednak rozważyć zasięgnięcie porady zawodowego pełnomocnika, który pomoże sporządzić taki wniosek. ©℗

adwokat Agnieszka JUCHNO-MARCJAN

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500