Niedziela 24 października 2021r. 
REKLAMA

Znowu wybiorą radnych osiedla Żelechowa

Data publikacji: 2020-02-29 06:57
Ostatnia aktualizacja: 2020-03-02 19:48
Znowu wybiorą radnych osiedla Żelechowa
 

Choć od ostatnich wyborów do szczecińskich rad osiedli minął niemal rok, nie wszystkie z rad działają. Za miesiąc – 29 marca, ponownie odbędą się wybory do Rady Osiedla Żelechowa. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są 9 marca.

Kandydatem do rady osiedla może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, jest obywatelem polskim, jest ujęta w rejestrze wyborców miasta Szczecina i mieszka na terenie osiedla, które chce reprezentować.

Kandydatów na członków swojej rady osiedla może zgłosić każdy mieszkaniec tego osiedla, chętni mogą również zgłaszać się samodzielnie. Zgłoszenia przyjmowane są w formie pisemnej. Muszą zawierać: imię i nazwisko kandydata, nr PESEL, wykształcenie, zawód, adres i numer telefonu. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Zgłoszenie musi być również poparte podpisami co najmniej dwudziestu mieszkańców danego osiedla posiadających prawo wybierania.

W tym samym terminie przyjmowane są również zgłoszenia kandydatów na członków Osiedlowej Komisji Wyborczej. Mogą ich zgłaszać: rady osiedli, kluby radnych Rady Miasta Szczecin, grupa co najmniej pięciu mieszkańców osiedla.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Osiedla Żelechowa i członków Osiedlowej Komisji Wyborczej przyjmuje Miejska Komisja Wyborcza w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 159 (prawe skrzydło), w godz. 8 – 15, tel. 91 422 24 36, 91 42 45 226. Termin składania zgłoszeń mija 8 marca, ale w związku z tym, że dzień ten wypada w niedzielę, będą przyjmowane również w poniedziałek 9 marca.

Więcej informacji, kalendarz wyborów oraz formularze zgłoszeń dostępne są na stronie: www.wybory.osiedla.szczecin.pl oraz www.szczecin.pl/wybory.

Samo głosowanie odbędzie się 29 marca w godz. 9-20 w Szkole Podstawowej nr 42 przy ul. Hożej 25. Liczba mandatów, jakie są do obsadzenia, podobnie jak w większości szczecińskich RO, to 15.

Wybrana w ubiegłorocznych wyborach Rada Osiedla Żelechowa uległa rozwiązaniu, ponieważ w określonym w statucie terminie nie wybrała swojego zarządu.

ToT

Fot. Mirosław Winconek

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ