Środa 28 września 2022r. 
REKLAMA

Zasiłek opiekuńczy do 28 czerwca

Data publikacji: 2020-06-13 13:34
Ostatnia aktualizacja: 2020-06-13 13:35
Zasiłek opiekuńczy do 28 czerwca
 

Mimo niezakończonego procesu legislacyjnego, bo ustawa przyjęta w Sejmie 4 czerwca 2020 r. została przekazana do Senatu, rodzice dzieci do lat 8 mogą składać wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja do 28 czerwca br. zarówno do ZUS, jak i do płatników składek, czyli pracodawców i zleceniodawców. Płatnicy składek, który wypłacają zasiłki, powinni więc przyjmować wnioski swoich ubezpieczonych o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dziećmi do lat 8.

Posiedzenie Senatu, na którym zaplanowano m.in. rozpatrzenie przepisów opracowanych przez rząd w ramach tarczy antykryzysowej 4.0 odbędzie się 17 i 18 czerwca 2020 r. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wypłacony przez ZUS lub płatnika składek po wejściu w życie ustawy.

Uchwalona przez Sejm ustawa z 4 czerwca 2020 r. wprowadziła zmiany w przepisach o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Akt przewiduje, że ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy: z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19, a także w przypadku otwarcia tych placówek w czasie trwania COVID-19, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem.

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy oraz wzór oświadczenia do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

ZUS dodatkowo informuje, że jeśli przed wejściem w życie ustawy ubezpieczony wystąpił o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach określonych w ustawie zasiłkowej z tytułu zamknięcia placówki, do której uczęszcza jego dziecko, okres ten nie powinien być liczony do limitu 60 dni wypłaty zasiłku opiekuńczego w tym roku kalendarzowym.

(kel)

Fot. Dariusz Gorajski

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA