Czwartek, 07 grudnia 2023 r. 
0 szczecin
REKLAMA

W KURIERZE. Obwodnicą przez park

Data publikacji: 06 kwietnia 2016 r. 08:49
Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2021 r. 20:09
W KURIERZE. Obwodnicą przez park
 

Z założenia jest to inwestycja celu publicznego, która ma służyć mieszkańcom Szczecina. I się przysłuży. Między innymi poprzez wycinkę prawie tysiąca drzew, w tym dębów o wymiarach pomnikowych. Przez zmianę ukształtowania terenu na dużą skalę, czyli budowę pasa terenu przeznaczonego na funkcję transportową o szerokości ok. 150 metrów z jezdnią szeroką na ok. 90 m.

Mowa o inwestycji pn. Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI: budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego z budową węzła „Łękno" wraz z niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza. Na początku marca Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie (RDOŚ) wydał dla niej tzw. decyzję środowiskową.

* * *

Uznał w niej na przykład, że „planowane przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska oraz nie pogorszy jego istniejącego stanu"  - o ile zostaną zachowane wskazane w dokumencie warunki. Jak choćby prędkość poruszania się samochodów na przyszłej trasie ograniczona do 50 km/h, a miejscami do 20 km/h. Zdaniem RDOŚ „projektowany układ drogowy nie będzie znacząco eksponowany w krajobrazie". A park im. prof. Bolesława Briksa? Dojdzie tu do ingerencji, ale - jak czytamy w decyzji - „nie nastąpi jednak jego całkowite zniszczenie". Nadto „realizacja w obszarze śródmiejskim, w obrębie kompleksów zieleni urządzonej i terenów zabudowanych, nie spowoduje ingerencji w siedliska istotne dla szaty roślinnej".

I kolejny, nie mniej znaczący fragment tejże decyzji (nr 6/2016): „Analizując oddziaływanie fazy budowy i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się, że oddziaływanie na klimat można rozpatrywać wyłącznie w skali lokalnej, tj. w odniesieniu do wyznaczonego obszaru i jego bezpośredniego sąsiedztwa. W fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie nastąpią oddziaływania na środowisko, powodujące wzrost temperatury powietrza zarówno w skali krótkoterminowej, jak i długoterminowej. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie przyczyniać się do negatywnych zmian atmosferycznych, szczególnie nie nastąpi uwalnianie gazów do atmosfery w ilościach mogących być przyczyną efektu cieplarnianego. W raporcie o oddziaływaniu na środowisko wykazano, że planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązać się z ponadnormatywną emisją do środowiska zanieczyszczeń gazowych, które mają istotny wpływ na zmiany klimatyczne. Mając powyższe na uwadze, można prognozować, że w związku z realizacją przedsięwzięcia nie wystąpią zagrożenia dla klimatu zarówno w skali regionalnej, jak i globalnej".

No i jeszcze: „protesty mają zasięg raczej lokalny - ograniczony do właścicieli nieruchomości występujących w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia. Pozytywny oddźwięk ma natomiast szerszy zasięg - obejmujący mieszkańców całego Szczecina, a w szczególności dzielnic zachodnich i północnych, dla których realizacja inwestycji wpłynie na usprawnienie komunikacji w życiu codziennym". Tyle że w wykazie załączników do owej decyzji RDOŚ nie wykazał jakichkolwiek wyników badań opinii publicznej, za sprawą których owo przekonanie miałoby wartość merytoryczną. 

Więcej w środowym Kurierze Szczecińskim i e-wydaniu z 6 kwietnia 2016 roku.

Arleta NALEWAJKO

Na zdjęciu: W związku z planowaną inwestycją, czyli realizacją VI etapu Obwodnicy Śródmieścia Szczecina, ma być wyciętych prawie tysiąc drzew, a park im. prof. Bolesława Briksa właściwie przestanie istnieć...

Fot. Mirosław WINCONEK

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Slawek
2021-11-21 19:42:04
Obwodnica po moim trupie!
renoikubicafan
2016-04-07 19:47:48
Po tak wielu latach planowania oraz wykonanych już robót okazało się, że etap V-ty obwodnicy prowadzi w maliny. Gratulacje.
Mario
2016-04-07 05:01:39
A dla czego nie mozna sprobowac przeniesc te leciwe drzewa w inne miejsce. mozna by chociaz sprobowac. A obwodnica jest bardzo potrzebna. dla czego nie zlikwidowac dzialek ogrodniczych w centrum i nie stworzyc tam parkow jak to bylo za niemca? Brak idei rozwojowej PZPR odczuwamy dzisiaj. Ich idee na waskie drogi i blokowiska bez parkingow oraz przesunieciu Szczecina na polnoc od Odry byly zgobne i placimy za to teraz my wszyscy. Zobaczcie na szerokie drogi jakie budowano przed wojna. Na rozwiazania jakie wtedy byly. czy to wstyd czerpac pomysly z przeslosci. Jesli trzeba to wyciac drzewa ale w ich miejsce gdzies indziej zasadzic nowe Stworzyc nowy park.
czytelniczka Grażyna
2016-04-06 18:55:15
Park prof.Briksa znajduje się przy ulicy Gorkiego i Soplicy, czyli nie jest to pas zieleni przy torach. Można sprawdzić na mapie. Obwodnica jest bardzo ważna dla wszystkich.
bieta
2016-04-06 15:47:59
Dlaczego gdy cokolwiek budujemy, musimy wokół niszczyć wszystko, co powinniśmy chronić i na to chuchać i dmuchać ?! Opanujmy się, niszczymy zielony Szczecin! Wszystko robimy dla zmotoryzowanych, niszczymy swoje środowisko, Szczecin robi się coraz bardziej zdehumanizowany!
Mariusz
2016-04-06 14:50:04
Dlaczego problemem jest schowanie drogi szybkiego ruchu pod ziemię? Zrobić wyjazdy i wjazdy co 500 m na te drogę a gora niech będzie ruch na drodze jedno jezdniowej z ograniczeniem prędkości i dużo zieleni plus transport publiczny tramwajowy! Decydenci, podpatrywać mądre rozwiązania i stosować je w naszym mieście a nie robić za unijne dopłaty coś co na dzien dzisiejszy jest juz przeżytkiem.
gość
2016-04-06 13:01:52
Nie wiem co jest na zdjęciu ale na pewno nie jest to park im. prof. Briksa.
Czytelnik Łukasz
2016-04-06 11:36:21
Bez sensu, tylko ostatni ćwok mógł wpaść na taki pomysł. Niszczenie TERENÓW SPACEROWYCH pod szosy jest przejawem prostactwa. Ten polski pęd do samochodów, najchętniej parkowanych na klatce schodowej/balkonie, wynika z głębokiego zakorzenienia rodaków w chłopskości. Niektórzy często mówią, jak piękny i wielki był Szczecin "za Niemca". Jeżeli tak, to takie polskie inwestycje jak opisana powyżej NISZCZĄ to piękno. Gdyby Quistorp myślał jak Polak, nigdy byśmy nie mieli Jasnych Błoni i obecnego Parku Kasprowicza. Do Wojska Polskiego mogą sobie z tą szosą dojechać, i na tym STOP.
m
2016-04-06 10:27:42
A moze tak wreszcie przebudowac Arkonska od Petli do Miedzyparkowej ? Wystarczy popatrzec jaki jest am ruch i wyciagnac wnioski .
Obserwator
2016-04-06 09:56:59
Przyspieszyć prace nad obwodnicą!
Gość
2016-04-06 09:56:18
Obwodnica to priorytet dla Szczecina.
jan
2016-04-06 09:33:23
Znowu szczucie w celu pozostawienia Szczecina zapyziałą wiochą.
obwodnica
2016-04-06 09:28:17
obwodnica ograniczona predkoscia 20km/h to bdura jaka tylko polskie wladze moga wymyslic.
aga
2016-04-06 09:20:55
Niestety, zabrakło inteligencji
50 km/h
2016-04-06 09:17:23
Prędkość na obwodnicy ma wynosić 50 km/h (miejscami 20 km/h - to jakiś żart? Poza tym,, co do parku Briksa, nie nastąpi całkowite zniszczenie, czyli jak zostanie choćby jedno drzewo, to nie nastąpi całkowite zniszczenie, bo jednak nie zniszczono całości. Pewnie zaraz odezwą się głosy oburzenia, że jak to, narzekacie na brak rozwoju miasta, a jak coś zaczyna się dziać, to krytykujecie....

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA