Poniedziałek 15 sierpnia 2022r. 
REKLAMA

SBO – rewolucyjne zmiany

Data publikacji: 2019-06-03 21:40
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-09 12:41
SBO – rewolucyjne zmiany
 

W środę rusza siódma edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku zmienił on nieco swoje oblicze. Mieszkańcy, którzy chcą stworzyć swój projekt, mają czas na zgłoszenie go do 5 lipca tego roku. Latem pomysły zostaną zweryfikowane, we wrześniu zaprezentowane, a głosować będzie można w październiku.

W tym roku SBO uległ pewnym modyfikacjom.

– Wprowadzone zmiany wynikają po części z reformy ustawy o samorządzie gminnym, m.in. wyższa jest kwota przeznaczona na budżet obywatelski. Teraz to 12 720 000 zł. Kolejna to wprowadzenie list poparcia dla projektów – 10 osób musi poprzeć dany projekt. Ale część zmian to także wynik naszych obserwacji, rozmów i ewaluacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, np. wprowadzenie podziału na projekty lokalne i ogólnomiejskie. Jedną z podstawowych zmian w tegorocznym budżecie obywatelskim jest możliwość zgłaszania nie tylko działań inwestycyjnych, tak jak było do tej pory, ale również działań tzw. miękkich – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta.

Każdy mieszkaniec może złożyć nieograniczoną liczbę propozycji. Projekty mogą być ogólnomiejskie – z których będą mogli korzystać mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy oraz lokalne (22 obszary, na które podzielono miasto).

– 70 procent środków, czyli 8 904 000 zł, zostało przeznaczonych na projekty lokalne. Natomiast 30 procent – 3 816 000 złotych to projekty ogólnomiejskie – dodaje Wacinkiewicz.

Wnioski można składać od 5 czerwca od godz. 9 do 5 lipca tego roku do godz. 15.30 drogą elektroniczną, logując się na stronie www.sbo.szczecin.eu, lub tradycyjnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w siedzibie Urzędu Miasta lub w filii urzędu.

Miasto w tym roku nadal będzie prowadzić działania popularyzujące budżet. Zajmie się tym Akademia SBO prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne Oswajanie Sztuki.

– Uczestniczyliśmy już w konsultacjach, nowego regulaminu SBO. Wiemy, że tegoroczne zmiany są rewolucyjne, ale dobrze oceniane i wyczekiwane przez mieszkańców, dlatego już od przyszłego tygodnia będziemy startować z pierwszymi spotkaniami – mówi Paulina Stok-Stocka ze stowarzyszenia.

– Ważnym elementem SBO jest etap weryfikacji zgłoszonych projektów w urzędzie, tak aby sprawdzić, czy dany pomysł jest możliwy do realizacji i zgodny z zasadami. Oprócz pracowników urzędu w procesie weryfikacji uczestniczą dwa współpracujące ze sobą społeczne zespoły: „opiniujący”, który tworzą mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele rad osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta Szczecina, oraz „odwoławczy”, składający się z autorów zwycięskich projektów SBO i osób zasiadających w zespole opiniującym w poprzednich edycjach. Oba współpracują ze sobą oraz z pracownikami urzędu, a ich zadaniem jest zweryfikowanie i uzupełnienie opinii powstałej w magistracie, rozpatrywanie odwołań i w rezultacie przygotowanie listy projektów przeznaczonych do głosowania przez mieszkańców – wyjaśnia Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

W poniedziałek ruszył nabór do obu zespołów.

– Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dotyczącego działania w zespole opiniującym lub zespole odwoławczym, podpisanie go i  złożenie do dnia 12 czerwca tego roku w kancelarii Biura Obsługi Interesantów przy pl. Armii Krajowej 1 – stwierdziła Błaszczyk.

Wybór członków zespołów zostanie dokonany w formie losowania spośród nadesłanych zgłoszeń w poszczególnych kategoriach. Jedna osoba nie może być wybrana do obu zespołów.

Projekty do SBO można zgłaszać do 5 lipca tego roku. Od czerwca do sierpnia potrwa ich weryfikacja. We wrześniu zostaną zaprezentowane. Głosowanie nad ich wyborem zaplanowano na październik. ©℗

(dar)

Fot. Ryszard Pakieser

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA