Czwartek, 22 lutego 2024 r. 
REKLAMA

Sąd Najwyższy: Posiedzenie ws. Arkadiusza Kraski - 8 października

Data publikacji: 04 października 2019 r. 17:44
Ostatnia aktualizacja: 04 października 2019 r. 17:44
Sąd Najwyższy: Posiedzenie ws. Arkadiusza Kraski - 8 października
 

Na wtorek 8 października Sąd Najwyższy wyznaczył posiedzenie dotyczące rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania w sprawie Arkadiusza Kraski, skazanego na dożywocie za podwójne zabójstwo - poinformował w piątek zespół prasowy SN.

Jak przekazano, posiedzenie odbędzie się bez udziału stron, ale orzeczenie w tej sprawie zostanie ogłoszone jawnie.

Sprawa Kraski była szeroko opisywana w mediach. Mężczyzna 7 marca 2001 r. został skazany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na dożywocie za przypisane mu podwójne morderstwo we wrześniu 1999 r. Wyrok ten utrzymał 3 lipca 2001 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Jak pisały media, do zabójstwa w 1999 r. doszło na tle porachunków między grupami przestępczymi - od ran postrzałowych w pobliżu jednej ze szczecińskich stacji benzynowych zginęli Marek C. i Robert S.

Wniosek o wznowienie sprawy i - pierwotnie - uniewinnienie Kraski złożyła w marcu br. Prokuratura Regionalna w Szczecinie. We wniosku tym wskazywano, że podczas śledztwa mogło dojść do popełnienia przestępstwa m.in. preparowania dowodów i mataczenia - co wpłynęło na orzeczenie sądu.

Pierwsze posiedzenie SN w tej sprawie odbyło się 6 maja br. Sąd postanowił wtedy wstrzymać wykonanie wobec Kraski wyroku skazującego na dożywocie. Termin kolejnego posiedzenia, na którym miał być rozpoznany właściwy wniosek o wznowienie postępowania, został wyznaczony na 9 lipca.

W początkach lipca do SN wpłynęło pismo prokuratury, w którym zmieniono wniosek ws. Kraski i zwrócono się o wznowienie sprawy oraz przekazanie jej następnie sądowi I instancji do ponownego rozpoznania zamiast uniewinnienia.

Jak wyjaśniała wówczas rzeczniczka prasowa PK prok. Ewa Bialik "z dokonanej przez Prokuraturę Krajową analizy wynika, że podjęte ustalenia nie podważają kluczowych dowodów, które były podstawą wyroku skazującego Kraskę na dożywotnie więzienie".

Prokuratura podkreśliła też, że wiarygodność zeznań świadków, którzy wskazali Kraskę jako osobę strzelającą do ofiar, potwierdzają zapisy monitoringu wideo ze stacji benzynowej, na której doszło do morderstwa.

W związku z tym 9 lipca SN odroczył decyzję do ujednolicenia stanowiska prokuratury. W uzasadnieniu postanowienia o odroczeniu SN podkreślił, że "składanie w terminie tygodnia przed wyznaczonym posiedzeniem pism i to o takiej treści, jest co najmniej niestosowne i zaskakujące oraz skutkujące powstaniem wątpliwości, które w trybie procesowym muszą zostać wyjaśnione".

Sąd wskazał, że prokuratura powinna przedstawić argumentację prawną, która jest merytorycznie i logicznie spójna. SN zaznaczył przy tym, że w piśmie zmieniającym wniosek o wznowienie ewidentnie podważa się ocenę i znaczenie dowodów, na które powołano się w tym wniosku.

Jednocześnie SN - z uwagi na przekazaną w lipcu kopię nagrania VHS z monitoringu stacji benzynowej - zobowiązał prokuraturę do szczegółowego wykazania, w jakim zakresie przekazana kopia nagrania stanowi nowy dowód.

Po ogłoszeniu postanowienia obrońca Kraski mec. Michał Kałużny ocenił, że jest rozbieżność i dualizm w pismach prokuratury w tej sprawie. "Tak naprawdę nie wiemy, czego prokurator oczekuje i jaka jest jego ocena dowodów w tej sprawie" - komentował adwokat. Sam Kraska wyraził duży zawód i rozczarowanie zmianą wniosku prokuratury.

Prokuratura Krajowa podała w sierpniu, że nie uzyskano żadnego dowodu wykluczającego dotychczasowe ustalenia sądu ws. Kraski; w materiale dowodowym brakuje faktów i dowodów, które pozwalałyby na wznowienie postępowania. Wówczas do SN wpłynęło pismo od Prokuratora Regionalnego w Szczecinie. Zawierało ono oświadczenie o cofnięciu wniosku o wznowienie postępowania.

W końcu sierpnia sprawa Arkadiusza Kraski została przeniesiona ze szczecińskiej prokuratury do Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Prokuratura tłumaczyła tę decyzję m.in. zapewnieniem "większego obiektywizmu w ocenie materiału dowodowego".

Jak wyjaśnił PAP Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN, cofnięcie wniosku złożonego na korzyść skazanego, a takim jest wniosek o wznowienie postępowania, wymaga dla jego skuteczności zgody skazanego. W związku z brakiem zgody skazanego na cofnięcie wniosku o wznowienie postępowania, SN rozpozna go na posiedzeniu 8 października o godz. 12.30.

(pap)

Fot. Dariusz Gorajski

Na zdjęciu: siedziba Sądu Najwyższego w Warszawie

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA