Poniedziałek, 15 lipca 2024 r. 
REKLAMA

Ostatnie dni naboru. Ósmoklasisto, wybierz szkołę ponadpodstawową!

Data publikacji: 13 czerwca 2024 r. 14:10
Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2024 r. 14:27
Ostatnie dni naboru. Ósmoklasisto, wybierz szkołę ponadpodstawową!
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych pojawią się w szkołach oraz w systemie elektronicznym 12 lipca. Fot. Ryszard PAKIESER  

Jeszcze tylko do piątku, 14 czerwca – do godziny 15! – ósmoklasiści kończący w tym roku szkoły podstawowe mogą zadecydować o swojej edukacyjnej przyszłości. W Szczecinie na młodzież czeka w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych około 2800 miejsc.

Tegoroczny nabór do szkół ponadpodstawowych właśnie się kończy. W Szczecinie w kolejny etap nauki wkracza w tym roku ponad 2300 absolwentów ośmioklasowych szkół podstawowych, a w całym regionie jest jednak ponad 10 tysięcy nastolatków, którzy we wrześniu rozpoczną nową ścieżkę edukacji i być może zechcą uczyć się w stolicy Zachodniopomorskiego.

Nabór prowadzony jest wyłącznie elektronicznie i potrwa do 14 czerwca. Rekrutacja prowadzona jest do klas, a nie do szkół. Liczy się zatem kolejność, w jakiej wpisuje się poszczególne klasy. Kandydaci mają prawo do wyboru maksymalnie 3 szkół, w których mogą wskazać dowolną liczbę klas. Nie bez znaczenia pozostaje również kolejność, w której wpisane zostaną poszczególne placówki i oddziały. Na pierwszym miejscu powinna znaleźć się ta szkoła i ta klasa, w której uczeń najbardziej chciałby się uczyć. Nie wystarczy jednak samo wypełnienie wniosku w wersji elektronicznej – także do piątku, 14 czerwca, po dokonaniu formalności w systemie rekrutacyjnym – podanie należy wydrukować, podpisać i zanieść do wybranej szkoły. Musi to zrobić zarówno uczeń, jak i jego rodzice lub opiekunowie.

Podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pod uwagę będą brane m.in. wyniki egzaminu ósmoklasisty, ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem oraz szczególne osiągnięcia ucznia i jego aktywność społeczna realizowana w formie wolontariatu. Bardzo ważne będą również oceny z języka polskiego, matematyki oraz jednego z dwóch przedmiotów, które dyrektor danej szkoły ponadpodstawowej będzie brał pod uwagę przy rekrutacji do poszczególnych klas.

O przyjęciu do szkoły nie decyduje kolejność zgłoszeń, tylko suma uzyskanych punktów. Sposób przeliczania punktów w procesie rekrutacyjnym został określony w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki. Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać, to 200 – połowę z nich uczeń ma szansę zdobyć za dobry wynik na egzaminie ósmoklasisty, a drugą połowę – za oceny na świadectwie, szczególne osiągnięcia czy działalność dodatkową.

Wstępne wyniki tegorocznego naboru znane będą 12 lipca, po tym czasie kandydat musi złożyć wolę nauki w szkole, do której został przyjęty. 18 lipca pojawią się ostateczne listy nastolatków przyjętych i nieprzyjętych do wybranych liceów, techników lub branżówek.

(kel)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

PO jakie licho
2024-06-14 13:49:27
dawać sieczkobrzęki do szkoły , jak nowa Ministera likwiduje sens nauki Polaków . Głupi będzie i bez szkoły i ze szkołą . Taki do szparagów jak znalazł ! Jeszcze lepiej , bo nie ucieknie z pola , bo nic nie będzie umiał przeczytać ! Taki to i srajfona nie będzie potrzebował .

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA