Czwartek, 13 czerwca 2024 r. 
REKLAMA

Można jeszcze złożyć wniosek

Data publikacji: 07 września 2016 r. 08:25
Ostatnia aktualizacja: 09 lipca 2019 r. 11:14
Można jeszcze złożyć wniosek
 

Do 15 września mogą zgłaszać się do Kuratorium Oświaty szkoły, chcące wziąć udział w pilotażu z programowania. Pierwotny termin był do 31 sierpnia, ale Ministerstwo Edukacji Narodowej wydłużyło go "w związku z licznymi zapytaniami ze strony szkół, dotyczących możliwości wzięcia udziału w pilotażu". Dokumentację do kuratoriów można więc jeszcze przesyłać.

Pilotaż ma ruszyć w tym roku szkolnym. MEN utworzył poświęcony mu portal: programowanie.men.gov.pl. Można tam znaleźć wszystkie informacje na temat rozporządzenia, przepisów prawnych, podstawy programowej oraz dodatkowego wsparcia dla szkół i nauczycieli uczestniczących w pilotażu.

Jak się dowiedzieliśmy w Kuratorium Oświaty w Szczecinie dotychczas wpłynęło tam kilkadziesiąt zgłoszeń ze szkół publicznych i niepublicznych z województwa zachodniopomorskiego. Najmniejsze jest zainteresowanie placówek ponadgimnazjalnych, a zwłaszcza szkół zawodowych – techników i szkół zasadniczych.
W Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty koordynatorów ds. innowacji w edukacji jest Teresa Kosmaczewska. Podkreśla ona, że zgodnie z ministerialnym założeniem, dziś innowacyjnych przedsięwzięć najbardziej potrzebują szkoły podstawowe. W szkołach ponadgimnazjalnych nauka programowania jest prowadzona, natomiast informatyka w szkołach podstawowych wymaga zmian i unowocześnienia.

MEN prowadzi program pilotażowy wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji. Ma na on celu wprowadzenie zajęć z programowania na lekcje informatyki i nowoczesnych metod na pozostałe przedmioty. Szkoły zostaną do niego wybrane na podstawie zgłoszonych przez nie autorskich programów w ramach innowacji pedagogicznej. Program ma też służyć wyposażeniu w ciągu dwóch lat wszystkich szkół w dostęp do szerokopasmowego internetu. Obejmuje wprowadzenie zajęć z programowania, szkolenie nauczycieli i rozwój e-podręczników. Przeznaczonych na to zostanie prawie 400 mln zł z funduszy unijnych

MEN zapowiada, że podczas pilotażu zostaną uruchomione różnorodne formy wsparcia dla nauczycieli, w tym nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej, ułatwiające doskonalenie zawodowe. Wypracowane mają zostać materiały dydaktyczne dla nauczycieli w  czasie pilotażu i realizacji nowej podstawy programowej w kolejnych latach. Planowane jest też uruchomienie platformy komunikacyjnej dla szkół, nauczycieli i innych uczestników innowacji, programu szkoleń dla nauczycieli i utworzenie bazy dobrych praktyk.

Elżbieta KUBERA

Fot. Mirosław WINCONEK

 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA