Czwartek 18 sierpnia 2022r. 
REKLAMA

Nowe szkoły zawodowe.

Data publikacji: 2016-06-25 07:39
Ostatnia aktualizacja: 2019-08-25 18:42
Nowe szkoły zawodowe.
 

Dwustopniowa szkoła branżowa, dualny system kształcenia, pracodawcy nauczycielami i egzaminatorami - podało w piątek Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zmiany w szkolnictwie zawodowym to pierwszy element zapowiadanej reformy oświaty. Jej wszystkie założenia MEN ogłosi w poniedziałek.

Wiadomo już, jaka będzie struktura szkolnictwa zawodowego. Pierwszy stopień w szkole branżowej uzyska absolwent, który zda egzamin z jednej kwalifikacji i otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Następnie będzie mógł podjąć pracę lub kontynuować kształcenie w szkole drugiego stopnia. Po jej ukończeniu i po zdaniu egzaminu z drugiej kwalifikacji, uzyska wykształcenie średnie zawodowe i dyplom technika. Wtedy będzie mógł przystąpić do matury i kontynuować kształcenie na studiach zawodowych w branży, w której ma tytuł technika. Co najmniej 50 proc. zajęć w szkole branżowej będzie przeznaczone na kształcenie zawodowe. W proponowanej strukturze pozostaje też technikum działające na dotychczasowych zasadach, z maturą oraz dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Według MEN obecny model kształcenia zawodowego nie spełnia swojej funkcji. Wymagania edukacyjne wobec uczniów technikum są zbyt wysokie: co drugi uczeń technikum nie zdaje matury, jeden na czterech uczniów technikum nie przystępuje do niej w ogóle, a co trzeci - nie zdaje egzaminu zawodowego. MEN chce, by w proces kształcenia i egzaminowania włączali się pracodawcy. Będzie to możliwe dzięki tworzeniu nowych zawodów oraz podstaw programowych, nowych programów nauczania i realizacji procesu kształcenia praktycznego uczniów. W tym celu planuje też doposażyć szkoły i centra kształcenia praktycznego w nowoczesną bazę techno-dydaktyczną oraz zaangażować pracowników przedsiębiorstw w kształcenie praktyczne uczniów.

Anna Zalewska, minister edukacji oraz Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju podali w piątek kierunki zmian kształcenia zawodowego. Jednym z nich jest utworzenie dobrze wyposażonych centrów kształcenia praktycznego we współpracy z pracodawcami, aby każdy uczeń część kształcenia zawodowego realizował u pracodawcy. Założeniem proponowanych zmian jest utworzenie w każdym powiecie centrum kształcenia praktycznego, które będzie koordynowało kształcenie i doradztwo zawodowe. Będzie ono też organizowało i przeprowadzało egzaminy zawodowe oraz kształcenie ustawiczne na bieżące potrzeby rynku pracy w poszczególnych branżach.

Z danych GUS wynika, że zapotrzebowanie na absolwentów szkół zawodowych jest dziś bardzo duże. Zbyt wielu jest natomiast absolwentów z wyższym i średnim wykształceniem, którzy często przekwalifikowują się zaraz po ukończeniu szkoły. To efekt nieskutecznego doradztwa zawodowego. MEN proponuje więc rozszerzyć zakres doradztwa na każdym etapie edukacji, jako obowiązku. Aby dostosować kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy, MEN proponuje też, by powiatowe i wojewódzkie rady rynku pracy wydawały czasową opinię o wprowadzeniu i kontynuowaniu kształcenia w konkretnym zawodzie. 

Powstanie też portal edukacyjno-zawodowy w każdym województwie oraz specjalny Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej. Jego celem będzie finansowanie w zakresie, m.in. doposażania szkół i centrów w nowoczesną bazę, rozbudowa sieci centrów kształcenia praktycznego, rozliczanie kosztów praktycznej nauki zawodu u pracodawcy, organizowanie staży i dokształcania dla nauczycieli, dodatków motywacyjnych, itp. ©℗

Elżbieta KUBERA

Fot. D.GORAJSKI (arch.)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

polish ham
2018-02-06 21:58:48
szkoly zawodowe jak za komuny w sam raz dla polakow cebulakow

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA