Środa, 22 marca 2023 r. 
8 szczecin
REKLAMA

Mobilny NFZ w Choszcznie

Data publikacji: 25 września 2019 r. 22:41
Ostatnia aktualizacja: 26 września 2019 r. 01:49
Mobilny NFZ w Choszcznie
 

Od września Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  kontynuuje akcję „Mobilny NFZ w trasie”. W czwartek (26 września), w godz. 9-12, będzie w Północnej Izbie Gospodarczej przy ul. Bohaterów Warszawy 15 (Budynek PSS) w Choszcznie. Będzie okazja wyrobić EKUZ, potwierdzić Profil Zaufany, aktywować Internetowe Konto Pacjenta. 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) uprawnia do świadczeń opieki zdrowotnej podczas pobytu turystycznego w krajach Unii Europejskiej, w sytuacji nagłej, w zakresie niezbędnym z przyczyn medycznych, w placówkach publicznego systemu opieki zdrowotnej, na zasadach obowiązujących w kraju, w którym przebywamy. Obecnie nawet do 3 lat ważny EKUZ wydawany jest osobom zatrudnionym, prowadzącym pozarolniczą oraz rolniczą działalność gospodarczą, pobierającym zasiłek/świadczenie przedemerytalne. Ważną do 5 lat kartę otrzymują emeryci oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia. EKUZ studentów ważny jest do 18 miesięcy. 

W "Mobilnym NFZ" będzie można potwierdzić Profil Zaufany - niezbędny, by uzyskać dostęp do Internetowego Konta Pacjenta, na którym gromadzone się informacje o wypisywanych nam e-receptach, a w przyszłości znajdzie się nasza dokumentacja medyczna.  A także się dowiedzieć o całodobowym TIP- Telefonicznej Informacji Pacjenta, dostępnej pod numerem 800 190 590. Wybierając ten numer, uzyska się informację o nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, najbliższym szpitalu, aptece, oraz się dowie, do której poradni specjalistycznej czeka się najkrócej.

(g)

Fot. NFZ

 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA