Piątek 27 stycznia 2023r. 
REKLAMA

Mają nowy samochód. Dla wsparcia rehabilitacji

Data publikacji: 2019-12-23 11:35
Ostatnia aktualizacja: 2019-12-23 11:35
Mają nowy samochód. Dla wsparcia rehabilitacji
 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie ma nowy samochód. Auto przewiezie jednocześnie aż 9 pasażerów i jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Będą z niego korzystali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zakup został sfinansowany ze środków PFRON - zgodnie z założeniami „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” - otrzymanych za pośrednictwem miasta (Szczecin). Dołożyło samo miasto. Część potrzebnej kwoty przeznaczyło również stowarzyszenie (PSONI Koło w Szczecinie).

- Wyeliminowanie jednej z podstawowych barier, jaką jest brak swobody w przemieszczaniu się, to klucz do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym, rodzinnym - podkreślają terapeuci szczecińskiego koła PSONI. -  Zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Nowy samochód pozwoli więc wzmocnić działania związane z rehabilitacją społeczno-zawodową osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności - z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężeniami.

- Osoby ze sprzężonymi niepełnosprawnościami wymagają wsparcia w dotarciu do Warsztatów Terapii Zajęciowej z uwagi na niepełnosprawność ruchową, sensoryczną, brak samodzielności w korzystaniu z komunikacji miejskiej - dodają w szczecińskim kole PSONI.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie działa od 55 lat. Wpiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dąży do tego, aby te osoby miały możliwość osiągania maksymalnej samodzielności życiowej. 

(sag)

Fot. PSONI Koło w Szczecinie

 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA