Czwartek, 07 grudnia 2023 r. 
0 szczecin
REKLAMA

Fundusz zbadał zadowolenie pacjentów

Data publikacji: 01 marca 2016 r. 23:18
Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2021 r. 15:45
Fundusz zbadał zadowolenie pacjentów
 

Czas oczekiwania na wizytę i profesjonalizm personelu to najważniejsze elementy dla pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Tak wynika z pilotażowej ankiety badającej poziom satysfakcji pacjenta poz, którą przeprowadził Narodowy Fundusz Zdrowia. Ankietę w całym kraju wypełniło ponad 35 tys. osób.

Od 5 do 30 listopada ubiegłego roku pacjenci mogli wypełniać anonimową ankietę dostępną na stronie internetowej funduszu lub w formie papierowej w punktach obsługi pacjentów w siedzibach oddziałów wojewódzkich NFZ. Ankieta była skierowana do pacjentów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy skorzystali ze świadczeń POZ (z wyłączeniem nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej).

Fundusz po analizie wypełnionych ankiet, podał, że większość respondentów (53,09 proc.) wskazała, że uzyskała świadczenie w dniu zgłoszenia, a co piąty (20,16 proc.) z jednodniowym oczekiwaniem.

Pacjenci pozytywnie ocenili dostępność do rejestracji telefonicznej (łatwość dodzwonienia się); 36,43 proc. osób wybrało ocenę „5” (w skali 1 – 5), a 20,2 proc.  ocenę „4”. Podobnie było z oceną dostępności do badań zlecanych przez lekarza poz; 40,36 proc. osób oceniło ją na „5”, a 20,3 proc. - na „4”.

Wyniki ankiety pokazały, że zdecydowana większość pacjentów jest zadowolona ze sposobu informowania ich w placówkach poz o stanie zdrowia. Na pytanie „Czy w sposób zrozumiały udzielano Pani/Panu informacji o stanie zdrowia?”, 54,33 proc. ankietowanych odpowiedziało: „tak”, a 29,28 proc. - „raczej tak”.

Ponadto dwie trzecie pacjentów (66,65 proc.) potwierdziło, że w placówkach dostępna jest informacja o prawach pacjenta, a blisko 80 proc. - że te prawa są tam respektowane (48,82 proc. - „tak”,  30,43 proc. - „raczej tak”).

Niemal dwie trzecie ankietowanych (63,33 proc.) przyznało, że w placówkach poz, z których korzystają, dostępne są informacje o programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ.

W ankiecie pacjenci wskazywali także poziom zadowolenia (w skali 1-5) z udzielanych świadczeń zdrowotnych. Najwyższą ocenę „5” wskazało najwięcej ankietowanych (39,34 proc.), na „4” poziom zadowolenia ocenił co czwarty badany (24,69 proc.), zaś na „3” co piąty (19,02  proc.). Znacznie mniej było osób, które wybrały najniższe oceny; co dziesiąty badany (10,19 proc.) ocenił poziom zadowolenia z udzielanych świadczeń na „2”, a tylko 6,77 proc. osób na „1”.

(sag)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

biedapacjentka
2016-03-02 00:51:09
Proszę, żeby Pan Minister Zdrowia - spowodował, że pilne zbadanie zadowolenia pacjentów aptek - pod względem dostępności do koniecznych przy tym bezpiecznych leków, w tym innowacyjnych, oraz jakość usług opieki farmaceutycznej świadczonym w aptekach otwartych - z wyraźnym podziałem na apteki państwowe i prywatne.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA