Czwartek, 30 maja 2024 r. 
REKLAMA

Domy ze wsparciem

Data publikacji: 09 marca 2016 r. 11:29
Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2021 r. 15:46
Domy ze wsparciem
Mieszkanie chronione może być alternatywą dla domu pomocy społecznej, zwłaszcza dla seniorów wymagających całodobowego wsparcia. Taki lokal jest urządzony i wyposażony tak, aby spełniał potrzeby osób schorowanych, w podeszłym wieku, niepełnosprawnych. Fot. Ryszard PAKIESER  

Seniorzy mogą korzystać z całodobowego wsparcia w domach pomocy społecznej. To placówki dla osób, którym trudno jest radzić sobie w codziennym życiu ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność. Nie są to placówki ochrony zdrowia, chociaż także zatrudniają pielęgniarki, współpracują z lekarzami. Do wyboru są domy prowadzone przez samorządy oraz prywatne.

Koszt pobytu pokrywają zwykle sami podopieczni lub ich rodziny. Samorządy finansują pobyt najuboższych, których skierują do konkretnej placówki. Na miejsce w takim domu, prowadzonym przez samorząd, trzeba długo czekać. W Szczecinie nawet 3 lata. Dlatego rodziny, które nie są w stanie opiekować się seniorem we własnym zakresie, a są w dobrej sytuacji materialnej, wybierają prywatne placówki, poza dużymi miastami. Tych cały czas przybywa, bo zapotrzebowanie na miejsca w takich domach jest coraz większe.

Na miejsce w trzech szczecińskich samorządowych domach pomocy społecznej czeka obecnie 350 osób. Miesięczny koszt utrzymania podopiecznego w tych placówkach wynosi od ponad 2,7 tys. zł (dla osób starszych, przewlekle i somatycznie chorych) do 3,5 tys. zł (w domu dla osób przewlekle psychicznie chorych).

Alternatywą do domów pomocy społecznej mogą być mieszkania chronione dla seniorów. W Szczecinie na przykład pierwsze takie mieszkanie powstało w 2014 roku dzięki współpracy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, Szczecińskiego Stowarzyszenia Budownictwa Społecznego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Mieszkaniem dysponuje MOPR. Znajdują się w nim specjalistyczne łóżka rehabilitacyjne oraz wózek inwalidzki i chodzik. Lokal jest pozbawiony barier architektonicznych i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, które mają ukończony 67. rok życia, są osobami samotnymi lub pozbawionymi wsparcia rodziny, prowadzą samodzielnie jednoosobowe lub dwuosobowe gospodarstwa domowe, wymagają całodobowej opieki, posiadają tytuł prawny do lokalu komunalnego będącego w zasobach miasta (który przekażą do dyspozycji miasta), posiadają własne świadczenia w postaci renty lub emerytury, nie posiadają zaległości z tytułu opłat czynszowych i wszelkich innych związanych z utrzymaniem lokalu. W mieszkaniu chronionym dla osób starszych zapewniona jest całodobowa opieka w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

(sag)

Fot. Ryszard Pakieser

Na zdjęciu: Mieszkanie chronione może być alternatywą dla domu pomocy społecznej, zwłaszcza dla seniorów wymagających całodobowego wsparcia. Taki lokal jest urządzony i wyposażony tak, aby spełniał potrzeby osób schorowanych, w podeszłym wieku, niepełnosprawnych.

Fot. Ryszard PAKIESER

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

3500/m-c...
2016-03-09 18:04:30
Moja emerytura: 1120 netto ...
babaj
2016-03-09 15:46:36
Problem opieki nad seniorami od dawna "leży na łopatkach",miejsc nie przybywa, a potrzeby rosną.W Szczecinie jest miejsce,które doskonale nadawałoby się na placówkę dla takich osób - mam na myśli adaptację byłego szpitala przy ul. Janosika.Szkoda,że miasto(czy też Urząd Marszałkowski) zamiast zaadaptować ten kompleks na tak potrzebny cel wystawiło go na sprzedaż.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA