Piątek 27 stycznia 2023r. 
REKLAMA

Dodatkowy termin na opłaty z bonifikatą

Data publikacji: 2019-12-18 13:43
Ostatnia aktualizacja: 2019-12-18 20:06
Dodatkowy termin na opłaty z bonifikatą
 

Uchwałę, która wydłuża w Szczecinie termin na wniesienie jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów gminnych w prawo własności z należną 60-procentową bonifikatą, podjęli radni miasta w środę (18 grudnia) na ostatniej w tym roku sesji. To reakcja na lawinowy wzrost liczby wniosków, jakie zaczęły wpływać do szczecińskiego magistratu, od uprawnionych do skorzystania z takiego upustu na przełomie listopada i grudnia.

Przypomnijmy, że z wnioskiem o takie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za stosowną opłatą i udzieloną od niej ustawowo przewidzianą ulgą mogą występować osoby fizyczne będące właścicielami gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, osoby fizyczne będące współwłaścicielami udziałów w gruntach związanych z lokalami mieszkalnymi, spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami lub współwłaścicielami gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi – w części przeznaczonej na cele mieszkaniowe. W przypadku przekształcenia udziałów w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności, związanych z własnością kilku lokali mieszkalnych lub nieruchomości gruntowych (na terenach należących do miasta) należących do tej samej osoby, bonifikata udzielana jest tylko do jednego udziału lub jednej nieruchomości gruntowej.

Lawina wniosków

Przekształcenie objęło ok. 75 tysięcy podmiotów w Szczecinie. Kiedy w połowie listopada 2019 r. pytaliśmy urzędników szczecińskiego magistratu o realizację zapisów powyższej uchwały dającej 60-procentowy upust z tytułu jednorazowej wpłaty, z informacji, jakie nam wówczas przekazali, wynikało, że w sumie wpłynęło 1077 wniosków o wydanie zaświadczenia o przekształcenie, w tym 49 wniosków złożyły spółdzielnie mieszkaniowe. Z tej liczby rozpatrzonych zostało 859 wniosków. Należne opłaty za przekształcenie z udzieloną 60-procentową bonifikatą uiściło do połowy listopada 1601 osób. Łączna kwota, która wpłynęła do kasy miasta z tytułu opłaty za przekształcenie z mocy prawa, wyniosła 5 628 000 zł.

Z danych z początku grudnia wynika, że tylko od połowy listopada dzienna liczba nowych wniosków o wydanie informacji o wysokości opłaty jednorazowej z uwzględnieniem bonifikaty wpływających do urzędu zwiększyła się wielokrotnie i wynosiła średnio 150-200 dziennie. Tylko do 1 grudnia wpłynęło ich około 8,5 tysięcy. Wydanych zostało natomiast ok. 4500 informacji o wysokości opłaty jednorazowej.

Jak tłumaczyła Maria Latkowska, dyrektorka Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami UM w Szczecinie, z uwagi na to, że zapis styczniowej uchwały przyjętej przez radnych stanowi, że warunkiem uzyskania 60-proc. bonifikaty od opłaty za przekształcenie jest jej wniesienie w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, jak również fakt składania większej liczby wniosków o udzielenie bonifikaty, nie jest możliwe wydanie i dostarczenie wszystkim zainteresowanym informacji o wysokości opłaty jednorazowej w terminie, który pozwalałby – w obecnych realiach – na wniesienie tej opłaty do 31 grudnia 2019 roku. Stąd propozycja takiej zmiany, by zapewnić wszystkim wnioskodawcom możliwość uzyskania tej bonifikaty stosownie do nowelizacji zapisów ustawy.

Dodatkowe dwa miesiące

Innymi słowy, przyjęta w środę uchwała przewiduje zachowanie prawa do bonifikaty (w przypadku osób, które spełniają warunki jej uzyskania) również przez tych użytkowników wieczystych, którzy zgłoszą zamiar wniesienia takiej opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia do 31 grudnia tego roku. I o ile informacja o wysokości takiej opłaty zostanie im doręczona przez gminę Szczecin po 1 stycznia 2020 r., wówczas taki przyszły właściciel gruntu będzie mógł skorzystać z maksymalnej obowiązującej bonifikaty 60 proc. pod warunkiem, że uiści tę opłatę w terminie 2 miesięcy od dostarczenia mu informacji o jej wysokości.

Terminy opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na gruntach Skarbu Państwa pozostają bez zmian, tj. osoby chcące skorzystać z 60 proc. bonifikaty mają czas na jej uiszczenie tylko do końca roku. ©℗

(MIR)

Fot. Mirosław WINCONEK

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Gość.
2019-12-18 18:47:44
Ciekawe. https://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/po-przeksztalceniu-wieczystego-na-wlasnosc-jak-uzyskac-bonifikate/ Data publikacji: 2019-02-15 19:53 Ostatnia aktualizacja: 2019-11-16 20:08 "Wnioski mogą składać te osoby, które otrzymały zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu. Jeśli zostanie ono doręczone po dniu 31 grudnia 2019 r., opłatę jednorazową za przekształcenie można wnieść w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. z zachowaniem prawa do bonifikaty od tej opłaty w wysokości 60 proc."
Z...
2019-12-18 18:11:57
Byłam w urzędzie w połowie listopada chcąc złożyć wniosek. Odwiedziłam trzech urzędników, w informacji, obsługa N i jeszcze jakiś pokój na górze. Wszędzie wystałam się w kolejkach. Powiedziano mi, że mam czekać na informację dot. wysokości opłaty, bo bez niej nie mogę złożyć wniosku. Teraz czytam, że jednak je przyjmowano. Ręce opadają. Ktoś odpowiada za to, co mówią urzędnicy ?
Kamil
2019-12-18 16:37:39
Cala kamienica wykupiona przez lokatorow ale jedno ale LOKAL UZYTKOWY na parterze nie bo dla lokali uslugowych bonifikaty niema i po paru latach ten LOKAL UZYTKOWY moze byc problemem dla pozostalych lokatorow
Fg
2019-12-18 15:51:36
To trzeba było sygnalizować problem wiosną, latem i wczesną jesienią, a nie teraz się wymądrzać... I zarzucać innym kłamstwo
dziennikarze po stronie kłamstwa
2019-12-18 15:43:21
Do połowy listopada Urząd prowadził dezinformację - nie przyjmowano żadnych wniosków, kazano oczekiwać na decyzję. Teraz nastąpił lawinowy wysyp wniosków, a było je przyjmować od stycznia.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA