Czwartek, 25 lipca 2024 r. 
REKLAMA

Po przekształceniu wieczystego na własność. Jak uzyskać bonifikatę?

Data publikacji: 15 lutego 2019 r. 19:53
Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2020 r. 10:12
Po przekształceniu wieczystego na własność. Jak uzyskać bonifikatę?
 

Uchwała dotycząca udzielania bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów czeka na zatwierdzenie przez wojewodę zachodniopomorskiego. Jednak Ci, którzy są zainteresowani uzyskaniem upustu, już teraz mogą składać odpowiednie wnioski.

Przypomnijmy: Zgodnie z nowymi przepisami, z dniem 1 stycznia bieżącego roku nastąpiło ustawowe przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Przekształcenie nie jest darmowe. Opłata za wykup wynosi dwudziestokrotność rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste – wpłacona jednorazowo lub w 20 corocznych ratach. W przypadku opłacenia z góry przysługuje bonifikata.

Rada Miasta Szczecin 22 stycznia br. wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej, należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, które stanowią własność Gminy Miasto Szczecin. Upust mogą uzyskać: osoby fizyczne, które są właścicielami gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub są współwłaścicielami, a także spółdzielnie mieszkaniowe, które są właścicielami takich gruntów.

Wysokość bonifikaty od opłaty za przekształcenie gruntu wynosi 60 procent – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie. Z każdym kolejnym rokiem wartość upustu maleje o 10 proc.

Jak dowiedzieliśmy się w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, uchwała nie została jeszcze zatwierdzona przez wojewodę. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od momentu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Jednak już teraz można składać wnioski. Po zatwierdzeniu uchwały urzędnicy rozpoczną wszystkie niezbędne obliczenia w celu naliczenia bonifikaty.

Aby uzyskać bonifikatę, należy: złożyć wniosek pn. „Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu” (WZION-26) wraz z upoważnieniem lub pełnomocnictwem. Osoby prawne muszą także załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów – gdzie trzeba pobrać bilet o numerze N i udać się do stanowiska nr 40.

Wnioski mogą składać te osoby, które otrzymały zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu. Jeśli zostanie ono doręczone po dniu 31 grudnia 2019 r., opłatę jednorazową za przekształcenie można wnieść w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. z zachowaniem prawa do bonifikaty od tej opłaty w wysokości 60 proc.

Bonifikata przysługuje osobom fizycznym, które: nie zalegają z płatnościami wobec miasta z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości; nie korzystały wcześniej z bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości udzielonej przez Gminę Miasto Szczecin, chyba że bonifikata została zwrócona. ©℗

(KaNa)

Fot. Dariusz GORAJSKI

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Halina
2020-03-26 09:49:52
Uważajcie ludzie ,oni oszukują ,sprawdzajcie dokładnie ,mnie chcą oszukać na bonifikacie o 2000 tys.zl dodzwonić się go nich to tragedia.
Gość
2020-02-18 08:05:10
Wszystko to prawda,dodam że wnioskami zajmuje się tylko JEDNA osoba!
Krystyna
2019-11-16 19:57:56
Tylko poto tak późno aby petent nie zdążył,a zniżka przepadła
Krystyna
2019-11-16 19:56:07
Niestety listopad a zaewiadczenie przekształcenia nie dotarło ?kiedy,pewnie ns otatnia chwile aby petent nie zdążył i upust 60 procent przepadnie!
Gość
2019-11-08 16:06:12
Mamy listopad 2019, a zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu nie zostało doręczone.
entuzjasta
2019-02-17 12:36:16
Pewnie chodzi o to, by na koniec okraść ostatnich stałych mieszkańców.
leming
2019-02-16 17:30:14
Się kuśwa gamonie obudzili rychło w czas - 22 stycznia. Już 1 stycznia powinni mieć naszykowane papiery dla wieczystych dzierżawców, ale szpinak zajmuje się fabryką wody, stadionem olimpijskim oraz kosmodromem na lotniku w Dąbiu i nie ma czasu na pierd.......oły.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA