Środa, 06 grudnia 2023 r. 
-1 szczecin
REKLAMA

Centrum Edukacji Ogrodniczej. Resort rolnictwa może przejąć zawody rolnicze i grunty

Data publikacji: 01 marca 2019 r. 23:04
Ostatnia aktualizacja: 09 lipca 2019 r. 12:34
Centrum Edukacji Ogrodniczej. Resort rolnictwa może przejąć zawody rolnicze i grunty
 

Jest odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przejęcia Centrum Edukacji Ogrodniczej w Zdrojach. Resort jest tym zainteresowany w zakresie wyłącznie zawodów rolniczych oraz przejęciem w formie darowizny całego mienia szkoły z budynkami, szklarniami i gruntami rolnymi.

"Miasto jest w każdej chwili gotowe rozpocząć rozmowy, których zwieńczeniem będzie przekazanie placówki" - napisało w oświadczeniu Centrum Informacji Miasta Urząd Miasta Szczecin.

Przypomnijmy, że z powodu słabych wyników nauczania i nikłego zainteresowania kształceniem w tej szkole (z wyjątkiem klas technikum weterynarii) w styczniu miasto ogłosiło projekt przekształcenia CEO. Zaproponowano, by połączyć tę placówkę z Zespołem Szkół nr 2 w Dąbiu, w którym odbywałoby się kształcenie teoretyczne. Natomiast praktyczna nauka zawodu nadal byłaby prowadzona w Zdrojach. Ta koncepcja spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Stąd po wielu negocjacjach ze stroną prezydenta i Rady Miasta zaproponowano nowe rozwiązanie. Miasto zadeklarowało, że odstąpi od tego pomysłu, jeżeli w ciągu trzech lat szkoła podniesie wyniki w zakresie liczby osób zdających maturę i egzamin zawodowy, a także obniży liczbę rezygnacji uczniów z nauki i liczbę uczniów powtarzających klasę. Podczas wtorkowej sesji radni Szczecina przyjęli uchwałę intencyjną, w której zawarto zapisy mówiące o tym, że w przypadku osiągnięcia przez szkołę wskaźników poprawy wyników nauczania i efektów kształcenia, miasto odstąpi od połączenia placówek. 

Równolegle miasto rozpoczęło rozmowy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przejęcia CEO przez resort. Jest to jeden z możliwych scenariuszy miasta, dotyczących przyszłości tej placówki. Dwa tygodnie temu szkołę wizytowali pracownicy ministerstwa, uczestniczyli w rozmowach z przedstawicielami UM, m.in. wiceprezydentem ds. oświaty Krzysztofem Soską oraz CEO. W czwartek wpłynęła do UM odpowiedź z ministerstwa na pismo wiceprezydenta Soski, w którym złożył on MR propozycję przejęcia szkoły. Resort jest gotów do dalszych rozmów -  czytamy w odpowiedzi podpisanej przez sekretarza stanu w MRiRW Szymona Giżyńskiego. Wiceminister podaje, że ministerstwo prowadzi 53 szkoły w całym krajui dodaje, że przekazanie szkoły nowemu organowi prowadzącemu nie może zakłócać procesu dydaktycznego. Wymienia kryteria, jakie miasto powinno spełnić, aby doszło do przekazania CEO. Pierwszym z nich jest zgoda na przekazanie placówki, potwierdzona uchwałą RM. Wiceminister zastrzega jednak:  "jeżeli w centrum funkcjonują szkoły inne niż kształcące w zawodach rolniczych, powinny być wyłączone z centrum, bądź poddane stosownym przekształceniom przed zawarciem porozumienia. Dla szkół nierolniczych nadal organem prowadzącym i finansującym ich działalność pozostaje urząd miasta".

Drugim kryterium jest "zgoda urzędu miasta na przekazanie mienia na rzecz Skarbu Państwa w formie umowy darowizny". Wiceminister wymienia co powinno wchodzić w jego skład: budynki i obiekty szkolne do prowadzenia zajęć teoretycznych i zawodowych oraz grunty rolne służące do praktycznej nauki zawodu. Dodaje, że na tym etapie rozmów "kwestia dysponowania areałem gruntów rolnych ma istotne znaczenie". Zdaniem wiceministra po spełnieniu tych kryteriów, przejęcie mogłoby nastąpić od nowego roku kalendarzowego (budżetowego). Stosowna uchwała RM powinna więc w tej sprawie zostać podjęta do końca listopada br., a podpisanie porozumienia w styczniu 2020. Wtedy przejęcie CEO mogłoby nastąpić w styczniu 2021 r.©℗

Elżbieta Kubera

Fot. Adrian Grycuk (commons.wikimedia.org)

Na zdjęciu: siedziba Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA