Czwartek 11 sierpnia 2022r. 
REKLAMA

Znamy wyniki z egzaminów ósmoklasistów

Data publikacji: 2022-07-01 12:52
Ostatnia aktualizacja: 2022-07-01 16:03
Znamy wyniki z egzaminów ósmoklasistów
Fot. Dariusz Gorajski  

Znane są już wstępne wyniki egzaminów ósmoklasistów. Niestety, uczniowie kończący szkoły podstawowe w naszym regionie kolejny rok z rzędu uzyskali noty poniżej średniej krajowej, która z języka polskiego wynosi 60 procent, z matematyki 57 proc. a języka obcego - najczęściej angielskiego - 67 procent.

Do egzaminu ósmoklasisty w województwie zachodniopomorskim w sesji głównej, czyli w maju, przystąpiło ponad 20 tys. uczniów kończących szkoły podstawowe. Nad arkuszami pochyliło się 321 młodych uchodźców z Ukrainy.

Młodzież z Zachodniopomorskiego najlepiej poradziła sobie z językiem obcym - średnia wojewódzka to 65 procent. Słabiej poszła uczniom matematyka - uzyskali 53 procent, natomiast zmagania z ojczystym językiem wyszły nastolatkom ze Szczecina i regionu na 55 procent.

Z podsumowania tegorocznych egzaminów przygotowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu wynika, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury, w szczególności wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością wykonywania prostych rachunków pamięciowych na liczbach całkowitych w sytuacji praktycznej. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania z języka angielskiego oraz języka niemieckiego najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym sprawdzającym znajomość funkcji językowych.

Egzamin wykazał także słabe strony uczniów kończących podstawówki. Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu kształcenia językowego sprawdzające umiejętność poprawnego używania znaków interpunkcyjnych, najczęściej przecinka.  Z matematyki kłopot sprawiło zadanie zamknięte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności prawidłowej interpretacji zapisu wyrażenia algebraicznego. W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych, natomiast uczniowie przystępujący do egzaminu z języka niemieckiego najniższe
wyniki uzyskali za zadania otwarte sprawdzające znajomość środków językowych oraz rozumienie ze słuchu.

To już czwarta edycja egzaminu ósmoklasisty. Jednak drugi, który młodzież zdaje w ułatwionej wersji - na  zadaniach sprawdzano stopień opanowania wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r. W związku z decyzją o weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów w oparciu o wymagania, w arkuszach zmniejszono liczbę zadań do rozwiązania (w porównaniu do lat 2019 i 2020), ale czas na rozwiązanie zadań był taki sam, jak w latach ubiegłych.

(kel)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

okęg wyborczy PO
2022-07-01 15:55:34
jaka wiedza tacy wyborcy.Wiedza hasłowo obrazkowa im wystarczy po o coś samemu wnioskować , samodzielnie mysleć , jak ma się wiedzę podaną w prosty obrazkowy sposób.Tutaj zawsze bedzie wygrywać PO.
500+
2022-07-01 14:26:35
Ważne że mają autobusy na Bulwary żeby się alkoholizowac. A POZA TYM przy wypłacie 500+ nikt o szkołę nie pyta
Dzieci też znają
2022-07-01 13:03:23
..i już chleją.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA