wtorek, 19 stycznia 2021r.

Znakomity koniec roku dla artystów Akademii Sztuki

Data publikacji: 2020-12-31 09:49
Ostatnia aktualizacja: 2020-12-31 09:49
Znakomity koniec roku dla artystów Akademii Sztuki
Fot. Ryszard Pakieser  

Koniec roku 2020 to dobry czas dla artystów związanych z Akademią Sztuki, najmłodszą uczelnią w Szczecinie. Zdobywają nagrody i wyróżnienia.  

I tak dyplom Horacego Muszyńskiego z Wydziału Sztuki Mediów otrzymał główną nagrodę podczas 6. Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów, organizowanego przez Centrum Sztuki WRO.  Jury jednogłośnie zdecydowało o przyznaniu nagrody za pracę "A ja ciebie kocham, a ja ciebie lubię (And I Love You so Much, and I Like You so Much)". Film zrealizowany kamerą 360 stopni łączy głęboko intymną perspektywę z nowymi możliwościami technologicznymi i w nowy sposób przekazuje fundamentalne doświadczenie egzystencjalne, jakim jest proces odchodzenia bliskiej osoby. Jury doceniło klarowną i sugestywną formę, a przede wszystkim przesłanie – niezbywalność humanistycznego wymiaru sztuki nowych mediów. Dyplom powstał w pracowni profesorów Huberta Czerepoka i Zbigniewa Taszyckiego. 

Horacy Muszyński został również wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie dla artystów wizualnych Allegro Prize 2020. W tym samym konkursie trzecie miejsce zajęła absolwentka Wydziału Sztuki Mediów, Marta Romankiv. Artystka w swojej twórczości podejmuje temat imigracji zarobkowej ze wschodu oraz relacji Polski z sąsiadami. „Romankiv wychodzi z bezpiecznej przestrzeni instytucji sztuki, by tchnąć w artystyczny gest nową sprawczość o znaczeniu politycznym” – pisze w werdykcie jury. Marta Romankiv otrzymała także w ostatnich dniach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Gaude Polonia". To stypendium dla młodych twór­ców kul­tu­ry z kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wow­schod­niej, w pierw­szej ko­lej­no­ści z Bia­ło­ru­si i Ukra­iny. Pro­gram służy bu­do­wa­niu płasz­czy­zny zro­zu­mie­nia i do­brych kon­tak­tów na grun­cie współ­pra­cy kul­tu­ral­nej po­mię­dzy Pol­ską, a jej bli­ski­mi są­sia­da­mi.  

Absolwentka kierunku architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna Magdalena Strąg otrzymała jako jedna z 10 projektantów w roku 2020 nominację w kategorii INTERIOR DESIGNER OF THE YEAR w prestiżowym wydarzeniu Design Middle East Awards 2020.  

Studentka Wydziału Malarstwa Aniela Wesoły dostała aż dwie nagrody w Trzecim Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. W. Fangora organizowanym przez Zbrojownię Sztuki (ASP Gdańsk)! Jury doceniło pracę naszej studentki nagradzając ją wystawą indywidualną w Kolonii Artystów w Gdańsku oraz publikacją pracy w magazynie Szum!  

Ponadto dwie kobiety związane z AS pojawiły się na liście Kobiet Roku 2020 magazynu Forbes Women. Są nimi: Yulia Kryvich, która współprowadzi Pracownię Fotografii i Działań Postartystycznych na Wydziale Sztuki Mediów oraz Małgorzata Goliszewska, filmowiec i absolwentka Wydziału Sztuki Mediów. 

I na koniec. Agata Uran i Agnieszka Kujawska, studentki Wydziału Instrumentalnego, zdobyły I nagrodę w kategorii zespoły kameralne w International Moscow Music Online - Competition 2020. Duet fortepianowy Agata Uran - Agnieszka Kujawska prowadzony jest przez Aleksandrę Pstrągowską.

(as)

Dodaj komentarz

HEJT STOP


Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ