Sobota 02 lipca 2022r. 
REKLAMA

Zmiany i świadectwa tylko do środy. Ośmioklasisto, pilnuj terminów!

Data publikacji: 2021-07-12 13:47
Ostatnia aktualizacja: 2021-07-12 14:02
Zmiany i świadectwa tylko do środy. Ośmioklasisto, pilnuj terminów!
Fot. Ryszard Pakieser (arch.)  

Tylko do środy 14 lipca absolwenci klas ósmych, tudzież ich rodzice, mogą dokonać zmiany wybranych oddziałów w szkołach ponadpodstawowych w tegorocznej rekrutacji do liceów, techników czy szkół branżowych.  Mogą tego dokonać wyłącznie w internetowym systemie na stronie naboru. Sporo oddziałów zamknięto z powodu braku chętnych.

14 lipca to także ostatni dzień na uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Listy kandydatów, którym powiodło się na nowym etapie nauczania i dostali się do wymarzonych szkół pojawią się 22 lipca. Po tym terminie – do 30 lipca uczniowie muszą złożyć potwierdzenie woli przyjęcia i przedłożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał  zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku zakwalifikowanych kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe trzeba także dołączyć zaświadczenie lekarskie zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Uczniowie, którzy dostali się do szkół, w których jednym z elementów jest nauka jazdy, muszą przedstawić orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych (także orzeczenia od psychologa) do kierowania pojazdami.

Listy przyjętych uczniów  i  nieprzyjętych kandydatów ogłoszone będą 2 sierpnia. Ostateczne wyniki naboru pojawią się do godz. 14, także na indywidualnych kontach uczniów na stronie naboru - zapewnia szczeciński Wydział Oświaty.

Ci, których nie będzie na listach, mają jeszcze szansę na naukę w szkołach ponadpodstawowych, ale muszą się o to postarać w postępowaniu uzupełniającym. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzona także po 3 sierpnia – już poza elektronicznym naborem, bezpośrednio w szkołach, które nadal będą dysponowały wolnymi miejscami.  

Zamknięte z braku chętnych

Młodzież nie była zainteresowana niektórymi kierunkami nauczania, więc Wydział Oświaty Oświaty zamknął oddziały w szczecińskich szkołach. Nie było chętnych do klasy wstępnej i klasy dwujęzycznej o profilu prawnym (z językiem włoskim) w XI Liceum Ogólnokształcącym. W XII LO młodzież nie była chętna do nauki w klasie sportowej o profilu "piłka ręczna dziewcząt i chłopców". W Liceum z Oddziałami Sportowymi w Centrum Kształcenia Sportowego trzeba było zamknąć nabór do klasy, w której mieli się uczyć piłkarze nożni, siatkowi oraz wodniacy.

Także w szkołach branżowych uczących konkretnego zawodu trzeba było zamknąć nabór do niektórych oddziałów. Młodzież nie była zainteresowana nauką na operatora obrabiarek skrawających w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej. Nie było chętnych do klas uczących elektromechaników i automatyków w Zespole Szkół nr 4 oraz operatorów urządzeń przemysłu chemicznego i kucharzy w Zespole Szkół Nr 2.

Warto dodać, że w tym roku na potrzeby rekrutacji w prowadzonych przez Miasto Szczecin liceach ogólnokształcących dla młodzieży, technikach i branżowych szkołach I stopnia przygotowanych zostało łącznie 4000 miejsc.

(kel)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA