Środa 20 października 2021r. 
REKLAMA

Uczeń odbierze legitymację szkolną

Data publikacji: 2019-10-02 12:48
Ostatnia aktualizacja: 2019-10-25 11:20
Uczeń odbierze legitymację szkolną
 

Wszyscy uczniowie znów mogą samodzielnie odbierać legitymacje szkolne, świadectwa ukończenia szkoły oraz inne dokumenty. Wprowadzone 6 września br. przepisy wywołały takie oburzenie i dezorientację rodziców, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przywróciło dotychczasowe.

– Byłam bardzo zaskoczona, kiedy na pierwszym zebraniu po rozpoczęciu roku szkolnego wychowawczyni mojego syna rozdała wszystkim rodzicom karteczki i podyktowała treść upoważnienia dla naszych dzieci, żeby mogły odebrać swoje własne legitymacje z sekretariatu – opowiada pani Katarzyna, mama ucznia pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego.

Po interwencjach rodziców MEN poinformował, że przywraca dotychczasowe przepisy. Problem z odbieraniem legitymacji, które uprawniają do różnego rodzaju zniżek lub darmowych przejazdów komunikacją miejską, dotyczył niepełnoletnich uczniów rozpoczynających naukę w danym typie szkoły. Chodziło o uczniów pierwszych klas szkół podstawowych i średnich oraz tych, którzy zmienili szkołę lub zgubili legitymację. W przypadku świadectw szkolnych dotyczył on odbioru przez uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową. Gdyby nowe przepisy obowiązywały nadal, uczniowie nie mogliby też sami odebrać zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wcześniej wszystkie te dokumenty niepełnoletni uczniowie mogli odbierać sami, lecz nowelizacja rozporządzenia, która weszła w życie 6 września, dała takie prawo tylko osobom dorosłym – uczniom i rodzicom. Rozszerzała ona wykaz dokumentów, świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, przy których wydaniu szkoła ma obowiązek prowadzenia imiennej ewidencji. Zgodnie z nią odebrać i pokwitować dokument znajdujący się w wykazie mógł tylko pełnoletni uczeń lub absolwent, a w przypadku niepełnoletnich uczniów i absolwentów mogą to zrobić tylko ich rodzice.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków przywróciła stan sprzed 6 września. MEN poinformował oficjalnie na stronie internetowej: „Już obowiązują przepisy znowelizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozporządzenia, w którym zostały określone m.in. zasady odbioru oraz potwierdzania odbioru legitymacji i świadectw ukończenia szkoły w ewidencji szkolnej. To odpowiedź na oczekiwania rodziców, uczniów i dyrektorów szkół. Zgodnie ze zmianą przepisów niepełnoletni uczniowie mogą samodzielnie odbierać legitymacje szkolne, świadectwa ukończenia szkoły, a także inne dokumenty określone w rozporządzeniu”.

Minister edukacji Dariusz Piontkowski na konferencji prasowej w połowie września powiedział, że „ponieważ wywołało to duży rezonans społeczny”, przywrócono nowe przepisy. Teraz, podobnie jak przed 6 września, odbiór dokumentów może potwierdzić każdy uczeń albo absolwent zarówno pełnoletni, jak i niepełnoletni lub jego rodzice. Do dokumentów tych należą: świadectwo ukończenia szkoły, indeks, papierowa legitymacja szkolna, e-legitymacja szkolna, mLegitymacja szkolna, zaświadczenie o zawodzie, świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości, certyfikat, dyplom, zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego. Wszyscy uczniowie bez względu na wiek będą mogli też wystąpić o wydanie duplikatu każdego z tych dokumentów i o sprostowanie dokumentu w przypadku ewidentnego błędu, np. w imieniu lub nazwisku.

Wprowadzono też zmianę dotyczącą wnioskowania oraz potwierdzania odebrania zaświadczenia o przebiegu nauczania. Dotychczas wnioskować o jego wydanie i odebrać je mógł jedynie pełnoletni uczeń bądź absolwent lub rodzic niepełnoletniego. Teraz mogą to zrobić także rodzice pełnoletniego ucznia albo absolwenta.

Rozporządzenie nowelizujące rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków weszło w życie w czwartek (19 września), dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji zapisano, że szybkie jego wejście w życie odpowiada oczekiwaniom społecznym.

– Legitymacje już są odbierane, więc dla obecnych uczniów kolejne zmiany przepisów już nie mają znaczenia – usłyszeliśmy w sekretariacie jednego ze szczecińskich liceów. – Nowelizacja nowelizacji, czyli przywrócenie starych przepisów, przyda się więc w przyszłości i kolejnym rocznikom. ©℗

(el)

Fot. Robert Wojciechowski (arch.)

 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ