Sobota 21 maja 2022r. 
REKLAMA

Rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Data publikacji: 2022-05-09 07:55
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-09 07:55
Rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
9 maja rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, jednak wcześniej uczniowie podstawówek muszą przystąpić do egzaminów z języka polskiego - 24 maja, 25 maja z matematyki i 26 maja z języka obcego. - Liczba zdających egzamin ósmoklasisty w województwie zachodniopomorskim wynosi 21 116, w Szczecinie 4925 uczniów - poinformował Marcin Jakubowski, wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Fot. Ryszard PAKIESER  

Poniedziałek (9 maja) - to ważna data dla ósmoklasistów, rozpoczyna się bowiem nabór do czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023. Kolejny etap edukacji rozpocznie na Pomorzu Zachodnim ponad 21 tysięcy uczniów, z czego niemal 5 tysięcy w samym Szczecinie.

Do 31 maja można składać dokumenty o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, klasy wstępnej, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. Uczniowie do pozostałych klas będą mieli czas na wybór szkoły do 20 czerwca.

Ósmoklasiści mogą startować w Szczecinie do dwudziestu liceów, w tym czterech o profilach sportowych - w Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej i Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi przy ul. Rydla oraz klas sportowych stworzonych w VII i XVIII LO. Na młodzież czeka także trzynaście techników oraz dziesięć szkół branżowych I stopnia. To oferta szkół publicznych. Szansę na naukę dają także placówki niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych - licea i technika.

Rekrutacja wyłącznie elektronicznie

Wzorem ubiegłego roku rekrutacja odbywa się wyłącznie elektronicznie, co oznacza, że kandydaci będą składali wnioski i zamieszczali wszystkie niezbędne załączniki - wraz ze świadectwem i wynikami egzaminu ósmoklasisty - na swoim indywidualnym koncie w systemie „Nabór" na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolaponadpodstawowa/ - bez konieczności osobistego stawiennictwa w placówce oświatowej. Na stronie naboru ósmoklasista znajdzie także ofertę poszczególnych placówek, zasady oraz harmonogram postępowania rekrutacyjnego, a także poradnik dla kandydatów, który pomoże im rozwiać wszelkie wątpliwości.

Uczeń może wybrać maksymalnie trzy szkoły, a w ich obrębie dowolną liczbę oddziałów. Bardzo ważna jest kolejność, w jakiej wpisuje się poszczególne klasy. Na pierwszym miejscu na liście preferencji kandydat powinien wpisać tę szkołę i klasę, w której najbardziej chciałby się uczyć.

Jeśli zgromadzona przez ucznia liczba punktów będzie niewystarczająca, znajdzie miejsce w kolejnych oddziałach lub placówkach wskazanych w swoim wniosku. Oznacza to, że im dłuższa jest lista preferencji, tym większe szanse, że kandydat zostanie zakwalifikowany do jednej ze wskazanych klas.

Klasy o najróżniejszych profilach

Młodzież ma w liceach do wyboru klasy o najróżniejszych profilach. Oprócz tradycyjnych klas humanistycznych, biologiczno-chemicznych, matematyczno-fizycznych, może startować do tych ukierunkowanych na kształcenie lingwistyczne, europejskie, prawno-kulturowe, medyczno-farmacetyczne, dziennikarskie, turystyczne, społeczne i psychologiczne. Są również w ofercie placówki, które utworzyły klasy bezpieczeństwa publicznego, policyjne, czy strażacko-ratownicze. Ci, którzy swoją przyszłość wiążą z informatyką, mogą wystartować do oddziałów uczących elementów robotyki i programowania.  

Na młodych zapaleńców sportu czekają dwa licea o takim właśnie profilu. Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej jest kuźnią mistrzów sportu w pływaniu, pięściarstwie oraz piłce nożnej dziewcząt i chłopców. Są tu również klasy interdyscyplinarne oraz nowość - klasa e-sport stworzona dla miłośników gier komputerowych i pasjonatów informatyki, w której uczniowie będą mieli większą liczbę godzin informatyki i programowania, głównie gier komputerowych.

Próby sprawnościowe i testy

Trzeba jednak pamiętać, że do oddziałów sportowych obowiązują próby sprawności fizycznej. Te - np. w CMS przy ul. Mazurskiej przeprowadzane będą 7 czerwca i 4 lipca - w przypadku pływaków, 13 czerwca i 5 lipca - dla kandydatek na piłkarki nożne, 7 i 14 czerwca - dla chłopców chcących uczyć się w klasie piłki nożnej, a 9 czerwca i 1 lipca - dla przyszłych bokserów.

Swoje umiejętności językowe muszą przetestować także kandydaci do klas dwujęzycznych w II LO, realizującym program międzynarodowej matury oraz w liceach ogólnokształcących nr V, IX, XI i XIV. Test językowy przeprowadzony zostanie również w Technikum Informatycznym SCI w Szczecinie. Informacje o egzaminach młodzież znajdzie na stronach internetowych szkół. Wiadomo, że odbędą się w pierwszym terminie od 1 do 14 czerwca a w drugim - do 7 lipca.

Listy kandydatów - 19 lipca

We wszystkich typach placówek liczy się wynik egzaminu ósmoklasisty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów, w zależności od profilu wybranej klasy. Pomóc w dostaniu się do wymarzonej szkoły mogą także szczególne osiągnięcia ucznia oraz ukończenie ośmiu klas podstawówki z wyróżnieniem. 

Komisja rekrutacyjna poda listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do wybranych szkół 19 lipca. Do 22 lipca br. kandydaci będą musieli potwierdzić chęć nauki w wybranej przez siebie placówce. Ostateczne wyniki tegorocznego naboru zostaną podane 25 lipca. Nabór uzupełniający będzie się odbywał od 25 lipca do 1 sierpnia 2022 roku.

(kel)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA