Sobota, 13 lipca 2024 r. 
REKLAMA

Nagroda Pomerania Nostra [GALERIA]

Data publikacji: 12 listopada 2017 r. 09:19
Ostatnia aktualizacja: 25 sierpnia 2019 r. 18:45
Nagroda Pomerania Nostra
 

Na Uniwersytecie Ernsta-Moritza Arndta w Greifswaldzie została wręczona w piątek Polsko-Niemiecka Nagroda Pomerania Nostra, fundowana przez miasta Greifswald i Szczecin, uniwersytety szczeciński i greifswaldzki oraz redakcję „Kuriera Szczecińskiego”. Nagroda przyznawana jest od 2004 r. Jej tegoroczną laureatką została prof. Anna Wolff-Powęska, historyk i historyk idei, znawczyni powojennych stosunków polsko-niemieckich, autorka wielu opracowań na ten temat i podstawowych w literaturze polskiej prac o historii powojennych Niemiec, jak też opracowań o współczesnej kulturze politycznej.

Prof. Anna Wolff-Powęska jest związana z Poznaniem i środowiskiem uniwersyteckim Poznania. Świetnie znana jest również wśród historyków szczecińskich i pomorskich, wśród których ma swoich uczniów. W latach 1990-2004 była dyrektorem Instytutu Zachodniego w Poznaniu, jest przewodniczącą Rady Naukowej Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. W 2004 r. została uhonorowana Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Piątkową uroczystość, którą zorganizowano w historycznej auli Uniwersytetu Greifswaldzkiego, najstarszego uniwersytetu pomorskiego (rok powołania 1456), otworzyli rektorzy uczelni – współfundatorów nagrody: prof. dr Johanna E. Weber (Uniwersytet Greifswaldzki) i prof. dr Edward Włodarczyk (Uniwersytet Szczeciński). Laudację na cześć laureatki wygłosił prof. Hans Hennig Hahn z Oldeburga, historyk, znawca dziejów Europy Wschodniej, autor podstawowych w literaturze niemieckiej opracowań o dziejach współczesnej Polski i stosunkach polsko-niemieckich. Podkreślał europejski zamysł Nagrody Pomerania Nostra, fundowanej przez regionalne centra i instytucje, działające na pograniczu polsko-niemieckim, mówił o etycznym i humanistycznym wymiarze badań, prowadzonych przez prof. Annę Wolff-Powęską.   

Następnie fundatorzy wręczyli nagrodę: dyplom w języku łacińskim, statuetkę w kształcie symbolicznej żeglarskiej szekli, wykonaną przez Mariana Preissa, artystę metaloplastyka ze Stargardu, oraz 3000 euro.

Prof. Anna Wolff-Powęska wygłosiła odczyt „Niemcy i Polska razem w Europie?”. Mówiła o dziedzictwie wojny i „zimnej wojny”, budowniczych procesu pojednania polsko-niemieckiego, w tym o przełomowym liście biskupów polskich do biskupów niemieckich (1965), który ten proces – jeden z fundamentów pokoju w Europie – de facto zaczął. Mówiła następnie o współczesnych jego zagrożeniach: tendencjach nacjonalistycznych w Europie, radykalizacji  życia politycznego, ekstremizmie prawicowym, „destrukcji dialogu polsko-niemieckiego na szczeblu oficjalnym”, rosnącej różnicy postaw w postrzeganiu aktualnych problemów i przyszłości Unii Europejskiej.

Podkreślała w tym kontekście wielkie znaczenie wciąż rozrastającej się sieci społecznych powiązań polsko-niemieckich. Na koniec podkreślała, że polsko-niemieckie „bycie razem” uważa „za fundament bezpieczeństwa w Europie”, za zadanie i wyzwanie wciąż aktualne.

W uroczystości w Greifswaldzie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich fundatorów nagrody: rektorzy obu uczelni, zastępczyni nadburmistrza Greifswaldu Jeannette von Busse, wiceprezydent Szczecina Krzysztof Soska i redaktor naczelny „Kuriera Szczecińskiego” Tomasz Kowalczyk. Wśród gości byli m.in.: wiceprezydent landtagu Meklemburgii-Pomorza Przedniego Beate Schlupp, rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza prof. dr hab. Andrzej Lesicki i rektor Wyższej Szkoły Zawodowej w Stralsundzie dr Matthias Staetling. W części artystycznej uczeń szkoły muzycznej z Greifswaldu Sante Leifer zagrał Poloneza g-moll Chopina, a Arne Berg (flet) i Alexander Girod – temat Johna Williamsa z muzyki do filmu „Lista Schindlera”.

Tekst i fot. (b.t.)

Na zdjęciu od lewej: prof. Andrzej Lisicki, Jeannette von Busse, prof. Anna Wolff-Powęska, prof. Hans Hennig Hahn, prof. Eleonore E. Weber, red. Tomasz Kowalczyk, prof. Edward Włodarczyk, Krzysztof Soska.

 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA