Niedziela, 26 marca 2023 r. 
9 szczecin
REKLAMA

Księgarnia IPN zaprasza. „Szczecin czechosłowackim oknem na morza i oceany"

Data publikacji: 07 marca 2023 r. 12:28
Ostatnia aktualizacja: 10 marca 2023 r. 11:30
Księgarnia IPN zaprasza. „Szczecin czechosłowackim oknem na morza i oceany"
 

We wtorek o godz. 16 w Księgarni Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 5 rozpocznie się jedyne w naszym mieście spotkanie z Anną Szczepańską-Dudziak, autorką książki „Szczecin czechosłowackim oknem na morza i oceany. Szczecin w stosunkach polsko-czechosłowackich 1945-1989".

Zainteresowanie Czechosłowacji położonym u ujścia Odry Szczecinem, sięgające czasów dwudziestolecia międzywojennego, pozostało aktualne także po zakończeniu II wojny światowej. Wtedy też powrócono do koncepcji umiędzynarodowienia portu i przekazania Czechosłowacji jego części w zamian za korzystne dla Polski rozstrzygnięcia sporu o Śląsk Cieszyński. Żywe pozostawały także plany wspólnej inwestycji w postaci budowy kanału Odra-Dunaj. Pomimo deklaracji składanych już w 1945 r. przez polityków i dyplomatów oraz trwających negocjacji dotyczących możliwości korzystania przez Czechosłowację z polskich portów nie udało się do 1947 r. osiągnąć porozumień pozwalających Pradze na realizację planów uczynienia ze Szczecina portu tranzytowego (z eksterytorialną strefą) dla swoich towarów. Poza faktem, że dopiero w 1947 r. port w Szczecinie został przekazany stronie polskiej przez radziecką administrację, na przeszkodzie do rozpoczęcia korzystnej dla obu stron współpracy gospodarczej stały polsko-czechosłowackie spory graniczne oraz brak porozumienia co do sytuacji mniejszości narodowych w obu krajach. Zanim osiągnięto kompromis w negocjacjach, strona polska czyniła starania na forum międzynarodowym o pomoc w odbudowie portu w Szczecinie i stworzenie warunków dla przejęcia znacznej części tranzytu realizowanego do tej pory przez porty niemieckie, zwłaszcza Hamburg.

Właśnie o tych sprawach pisze szczecińska uczona.

Monografia „Szczecin czechosłowackim okiem na morza i oceany” prof. Anny Szczepańskiej-Dudziak została wyróżniona podczas ostatniej edycji historycznego konkursu o Nagrodę im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego. Autorka jest profesorem w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

(as)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

do @bisheck
2023-03-14 09:59:41
W łapach włodarzy, Szczecin także powoli przepada...
@bisheck
2023-03-10 10:17:42
i co z tego??? Szczecin jest Polski a cesarstwo dawno przepadło!!!
Jarl Bischek
2023-03-07 15:14:18
Historycznie Stettin/ Szczecin miał związki z Czechami wielokroć lepsze niż z Polską. W ramach Świętego Cesarstwa Praga i Stettin były w jednym organizmie państwowym. A Elizabeth von Pommern (Elżbieta Pomorska) była cesarzową. Czyli osiągnęła najwyższą godność jaką mogła osiągnąć kobieta. Jako żona cesarza Karola miała udział w rozwoju jego wizji wielkiej Pragi. Zresztą Czechy były tak atrakcyjne, że władcy Śląska nie chcieli być w Polsce. Nie chcieli Polski tak jak Pomorze.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA