Sobota 02 lipca 2022r. 
REKLAMA

Już wiadomo, kto się dostał do wybranej szkoły

Data publikacji: 2021-07-22 17:58
Ostatnia aktualizacja: 2021-07-22 17:59
Już wiadomo, kto się dostał do wybranej szkoły
 

W czwartek młodzież dowiedziała się czy dostała się do wybranych szkół ponadpodstawowych - listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zawisły w szczecińskich liceach, technikach i szkołach branżowych. Informacje te można było również sprawdzić na indywidualnych kontach uczniów na stronie internetowej naboru. 

Igę Jaworską spotykamy pod tablicą z listami w IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie: - Szukałam szkoły, w której język niemiecki będzie na bardzo dobrym poziomie, stąd mój wybór klasy dwujęzycznej w IX LO - mówi absolwentka SP nr 37. - Mam już w miarę sprecyzowane plany na dalszą edukację - chciałabym studiować kryminalistykę albo archeologię. Bardzo się cieszę i jestem już spokojna, że mam miejsce w szkole mojego pierwszego wyboru.

Monika Drozd, dyrektor IX LO jest dumna, że to właśnie do placówki, którą kieruje młodzież złożyła najwięcej wniosków o przyjęcie: - We wrześniu klasę pierwszą rozpocznie u nas 180 uczniów z bardzo dobrymi wynikami nauczania w szkole podstawowej. Najwięcej chętnych było do klasy lingwistycznej, bo aż cztery osoby na jedno miejsce, dużym powodzeniem cieszą się także klasy biologiczno-chemiczna i politechniczna - tu o miejsce "walczyło" po trzech ósmoklasistów.

Ostatni etap działań

Młodzież chce się również uczyć w XIII LO, II LO, V LO oraz w technikum Szczecińskiego Collegium Informatycznego - to właśnie do tych placówek złożono najwięcej wniosków w tegorocznym naborze. 

Teraz nastolatków czeka ostatni etap działań: od 23 do 30 lipca muszą dostarczyć do szkół oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty -  ich złożenie jest równoznaczne z potwierdzeniem woli podjęcia nauki w wybranej szkole. Wraz z oryginałami wyżej wymienionych dokumentów trzeba donieść  oryginał wniosku o przyjęcie (wersja z podpisami rodzica/ów i kandydata, której skan został wgrany do systemu elektronicznego), podpisane zdjęcia kandydata oraz kartę zdrowia. W przypadku szkół branżowych  potrzebne jest również zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki zawodu.

- Osobą dostarczającą oryginały do szkoły nie musi być sam kandydat, ani jego rodzice, ale zachęcamy, by to zadanie powierzać tylko osobom zaufanym! - informuje dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

Przygotowano 4000 miejsc

W tym roku na potrzeby rekrutacji w prowadzonych przez Miasto Szczecin liceach ogólnokształcących dla młodzieży, technikach i szkołach branżowych przygotowanych zostało łącznie 4000 miejsc.

A co z absolwentami podstawówek, którzy się nie dostali do żadnej z wybranych szkół? Ci, których nie było na listach wywieszonych 22 lipca, mają jeszcze szansę na naukę w szkołach ponadpodstawowych, ale muszą się o to postarać w postępowaniu uzupełniającym. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzona także po 3 sierpnia – już poza elektronicznym naborem, bezpośrednio w szkołach, które nadal będą dysponowały wolnymi miejscami. ©℗

Tekst i fot. Katarzyna Lipska-Sokołowska 

 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA