Wtorek 18 stycznia 2022r. 
REKLAMA

Do liceum i technikum przez internet

Data publikacji: 2021-06-07 13:02
Ostatnia aktualizacja: 2021-06-07 13:02
Do liceum i technikum przez internet
I LO w Szczecinie Fot. Dariusz GORAJSKI  

Trwa nabór do szkół ponadpodstawowych. Na ósmoklasistów czeka cztery tysiące miejsc w placówkach oświatowych: liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych I stopnia. Młodzież ma czas na wybór szkoły i złożenie dokumentów do 21 czerwca.

Tegoroczna rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 odbywa się w pełni elektronicznie. Na stronie internetowej naboru (https://nabor.pcss.pl/szczecin) uczniowie znajdą m.in. ofertę poszczególnych placówek, zasady oraz harmonogram postępowania rekrutacyjnego, a także poradnik dla kandydatów, który pomoże im rozwiać wątpliwości dotyczące wyboru szkoły lub profilu klasy. Każdy uczeń może wybrać maksymalnie trzy szkoły, a w ich obrębie dowolną liczbę oddziałów.

– Kolejność, w jakiej wpisuje się poszczególne klasy, jest bardzo ważna. Na pierwszym miejscu na liście preferencji kandydat powinien wpisać tę szkołę i klasę, w której najbardziej chciałby się uczyć – radzi Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta. – Jeśli zgromadzona przez ucznia liczba punktów będzie niewystarczająca, znajdzie miejsce w kolejnych oddziałach lub placówkach wskazanych w podaniu. Oznacza to, że im dłuższa lista preferencji, tym większe są szanse, że kandydat zostanie zakwalifikowany do jednej ze wskazanych klas. Na liście preferencji nie należy wpisywać szkół, które nie są objęte elektronicznym systemem rekrutacji w Szczecinie.

Pandemia spowodowała, że kandydaci będą składali wnioski i zamieszczali wszystkie niezbędne załączniki wraz ze świadectwem i wynikami egzaminu ósmoklasisty w systemie na swoim indywidualnym koncie bez konieczności osobistego stawiennictwa w szkole.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane pod uwagę są następujące kryteria rekrutacyjne: wyniki egzaminu ósmoklasisty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów, szczególne osiągnięcia ucznia oraz ukończenie szkoły z wyróżnieniem. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji, np. klas sportowych lub dwujęzycznych, ważne będą również wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

Przypominamy, ósmoklasiści mają czas na wybór szkoły i złożenie dokumentów do 21 czerwca br. W terminie od 25 czerwca do 14 lipca br. kandydaci będą musieli uzupełnić złożony wniosek o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wstępne wyniki tegorocznego naboru do szkół ponadpodstawowych poznamy 22 lipca. Następnie rodzice lub opiekunowie prawni kandydata wstępnie zakwalifikowanego będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia go do placówki. Ostateczne wyniki naboru poznamy 2 sierpnia. Natomiast dzień później rozpocznie się postępowanie uzupełniające dla tych, którzy nigdzie się nie dostali – odbędzie się ono już w szkołach, które będą dysponować wolnymi miejscami.

(kel)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA