Czwartek 27 stycznia 2022r. 
REKLAMA

Dobry nauczyciel to dobre wyniki

Data publikacji: 2018-04-22 07:49
Ostatnia aktualizacja: 2019-08-25 18:46
Dobry nauczyciel to dobre wyniki
Podczas spotkania w I LO w Szczecinie obecni byli przedstawiciele oświaty, samorządów, uczelni kształcących nauczycieli, dyrektorzy szkół, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i oświatowych związków zawodowych. Fot. Ryszard Pakieser  

Wyższe wymagania wobec nauczycieli i zdecydowanie większe oczekiwania wobec kształcących ich uczelni – taki program ma Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jego założeniem jest, by nauczyciele byli lepiej wyedukowani, mieli lepsze przygotowanie do zawodu oraz odpowiednie predyspozycje, które będą podlegały kontroli.

Zupełnie nowy Krajowy Program Doskonalenia Nauczycieli zaprezentowali w poniedziałek w Szczecinie przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i kuratorium oświaty.

– Dobrze przygotowany nauczyciel, to dobrze wykształcony uczeń – powiedziała Katarzyna Koszewska, dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. – Zmienią się standardy kształcenia nauczycieli przez szkoły wyższe.

Ponadto zmianie ma ulec system kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Powstaną też specjalne szkoły ćwiczeń, w których będą oni doskonalić swój warsztat pracy.

– Kiedy kilka miesięcy temu podjęliśmy próbę zdiagnozowania przyczyn niskich wyników uzyskiwanych na egzaminach przez uczniów województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzający badanie pracownicy naukowi Uniwersytetu Szczecińskiego zdiagnozowali, że jest to niska jakość nauczania – powiedziała Magdalena Zarębska-Kulesza, zachodniopomorski kurator oświaty. – Program doskonalenia nauczycieli to zadanie dla nas bardzo ważne. ©℗

Cały artykuł w „Kurierze Szczecińskim”, e-wydaniu i wydaniu cyfrowym z 20 kwietnia 2018 r.

Elżbieta Kubera

Na zdjęciu: Podczas spotkania w I LO w Szczecinie obecni byli przedstawiciele oświaty, samorządów, uczelni kształcących nauczycieli, dyrektorzy szkół, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i oświatowych związków zawodowych.

Fot. Ryszard Pakieser

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Quistorp
2018-04-22 08:57:05
Jak ja kocham tę nowomowę rodem z przebrzydłej komuny. Ctuję w pełniejszym brzmieniu...[Wyższe wymagania wobec jeszcze nie mianowanych nauczycieli i zdecydowanie większe oczekiwania wobec jałmużną opłacanych kształcących ich uczelni, obsadzanych etatystycznie akademickich nauczycieli – taki program ma bezimienna kapituła Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jego założeniem jest, by tępi nauczyciele byli lepiej wyedukowani, przez profesorów na US po WUML-u, mieli lepsze przygotowanie do żebraczego zawodu oraz odpowiednie predyspozycje do cierpienia katuszy,zadawanych, przez rozwydrzoną nasza młodzież, które będą podlegały kontroli smutnych panów w togach i sutannach zza kurtyn.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA