Niedziela, 14 lipca 2024 r. 
REKLAMA

O roli magii w bitwach pogańskich Słowian

Data publikacji: 14 czerwca 2024 r. 06:36
Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2024 r. 06:36
O roli magii w bitwach pogańskich Słowian
Fot. Anna GNIAZDOWSKA  

W piątek 14 czerwca o godz. 18 w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 7 przy pl. Matki Teresy z Kalkuty w Szczecinie odbędzie się kolejny wykład w cyklu Pomerania incognita dotyczący Pomorza Zachodniego. Tym razem prelegować będzie dr Kamil Kajkowski, a spotkanie połączone zostanie z promocją jego książki „Magia wojny i wojna magii w świecie dawnych Słowian”.

Z recenzji prof. IAiE PAN dr. hab. Andrzeja Janowskiego: „Wojna i magia to – jak próbuje wykazać autor niniejszej książki – nierozłączny duet codzienności wczesnośredniowiecznego świata Słowian. Magia przenikała do konfliktów zbrojnych na różnych ich etapach, zarówno przed, w trakcie, jak i po. Związek ten można nazwać intensywnym, a niekiedy i destrukcyjnym. Wynikające z nakazów religijnych powody podjęcia działań zbrojnych czy prowadzone w ich trakcie czynności wymykały się ogólnie przyjętym regułom, a niekiedy nawet przeczyły zdrowemu rozsądkowi. Podróż po intrygującym świecie słowiańskich wojen jest wieloetapowa i zaczyna się w czasach wspólnoty nieznającej wodza, a kończy na zhierarchizowanej monarchii. Autorowi udało się w interesujący i przystępny językowo sposób przedstawić to zagadnienie, bez zawiłości charakterystycznych dla opracowań stricte naukowych, choć książka wyposażona jest w cały aparat pozwalający osobom dociekliwym na samodzielne zgłębianie tematu”.

„Pomerania incognita. Spotkania z pomorską przeszłością” to projekt popularyzujący historię Pomorza od pradziejów po wiek XX. Raz w miesiącu (poza okresem wakacyjnym) w filii bibliotecznej nr 7 MBP organizowane są wykłady tematyczne połączone z dyskusją oraz okazjonalnie spotkania promujące książki wydane przez pracowników naukowych Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego i Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, których tematyka zainteresuje większe grono odbiorców.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.

(K)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA