Piątek, 19 lipca 2024 r. 
REKLAMA

Od 8 lat więzienia za dezinformację na rzecz obcego wywiadu

Data publikacji: 18 kwietnia 2023 r. 12:21
Ostatnia aktualizacja: 22 kwietnia 2023 r. 20:44
Od 8 lat więzienia za dezinformację na rzecz obcego wywiadu
Fot. PAP/Tomasz Gzell  

W projekcie PiS zaostrzenia do dożywocia kar za szpiegostwo, znalazła się też kara za dezinformację. Nie oznacza to karania minimum ośmioletnim więzieniem każdego przypadku dezinformacji - będą nim zagrożeni jedynie ci, którzy biorą udział w obcym wywiadzie.

W złożonym do Laski Marszałkowskiej w poniedziałek przez posłów PiS projekcie zmian Kodesu karnego - według proponowanych zmian - karana ma być dezinformacja prowadzona w związku z działalnością szpiegowską. Projekt wskazuje, że mowa o "rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, mając na celu wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej".

Kary za dezinformację

Penalizowane będą też - chcą posłowie PiS - działania dezinformacyjne osób biorących udział w działalności obcego wywiadu, gdy mają one na celu "skłonienie organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania przez nie określonych czynności".

Projekt złożony w Sejmie przez posłów klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, oprócz zapisów dotyczących zaostrzenia do dożywocia kar za szpiegostwo, przewiduje dodatkowo kary pozbawienia praw publicznych i praw emerytalnych dla dopuszczających się szpiegostwa osób.

Oprócz zapisów dotyczący szpiegostwa w projekcie nowelizacji Kodeksu Karnego zaproponowano też, że Polacy i cudzoziemcy będą mogli być karani za czyny zabronione popełnione poza Polską - np. drogą elektroniczną - ale mające swoje skutki dla naszego kraju.

Takie przypadki będą karane, jeśli w Polsce mogły naruszyć lub naruszyły interes państwa "w zakresie ochrony niepodległości, integralności terytorialnej, bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, obronności, polityki zagranicznej, pozycji międzynarodowej lub potencjału naukowego lub gospodarczego". Kara za to w Polsce miałaby być niezależna od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia takiego czynu zabronionego.

Pojawi się definicja aktu agresji

W nowelizacji Kodeksu karnego oprócz zmienianych przepisów o szpiegostwie ma też zostać wprowadzona definicja aktu agresji. Według posłów ma to oznaczać użycie, wydanie polecenia użycia lub przyzwolenie na użycie sił zbrojnych, uzbrojonych grup, jednostek nieregularnych lub najemników w sposób niezgodny z Kartą Narodów Zjednoczonych lub decyzją konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej.

Kodeksowym aktem agresji byłyby też działania przeciwko suwerenności, terytorialnej integralności, niepodległości lub istotnym interesom gospodarczym innego państwa oraz dopuszczenie do "użycia terytorium, udostępnionego innemu państwu lub uzbrojonym grupom, jednostkom nieregularnym lub najemnikom" do dokonania przez to państwo aktu agresji przeciwko państwu trzeciemu.

Projektowana nowelizacja ma zmienić - oprócz Kodeksu karnego - ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawę o przetwarzaniu informacji kryminalnych, ustawę o działaniach antyterrorystycznych i ustawę o obronie Ojczyzny.

Zmiana zaproponowana przez posłów PiS obejmuje też ustawy tworzące służby specjalne - ABW oraz AW, CBA i SKW oraz SWW.

Przedstawicielem wnioskodawców projektu jest wiceszef sejmowej komisji ds. służb specjalnych Jarosław Krajewski (PiS). Tekst jeszcze nie jest drukiem sejmowym - przed nadaniem mu numeru został w poniedziałek skierowany do opinii Biura Legislacyjnego oraz do opinii Biura Analiz Sejmowych pod kątem zgodności z prawem UE. (PAP)

Logo PAP Copyright

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

A to wredna
2023-04-22 19:38:47
pisiornia - zasadzają się na Tuska...
@Kiedy?
2023-04-20 11:37:41
Masz zryty beret przez propagandę w TVP. Otrzeźwiej i zacznij myśleć samodzielnie.
@haha
2023-04-18 15:07:53
Ten się śmieje kto się śmieje ostatni... Pamietaj o tym antypolska mamejo.
Dawid
2023-04-18 13:26:21
No wreszcie się wzięli za piątą kolumnę
Nick
2023-04-18 13:19:12
A konfederosja i kamractwo działaj sobie legalnie
Kiedy?
2023-04-18 12:54:13
A dlaczego nie ma jeszcze kary dożywocia za zdradę ojczyzny, czyli donoszenie na własny kraj do instytucji unijnych, czy też działanie na szkodę jego bezpieczeństwa poprzez brak zgody na stawianie muru na wschodniej granicy?
haha
2023-04-18 12:38:34
No panie felietonista Ławrynowicz. Bój się pan.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA