Sobota, 01 kwietnia 2023 r. 
5 szczecin
REKLAMA

Wnioski o dodatek energetyczny tylko do 1 lutego

Data publikacji: 30 stycznia 2023 r. 20:11
Ostatnia aktualizacja: 30 stycznia 2023 r. 20:11
Wnioski o dodatek energetyczny tylko do 1 lutego
Papierowe wnioski od mieszkańców Szczecina są przyjmowane w Szczecińskim Centrum Świadczeń.  

Jeszcze tylko do najbliższej środy (1 lutego) można składać wnioski o dodatek elektryczny. Mogą się ubiegać o niego te gospodarstwa domowe, w których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. W Szczecinie wnioski przyjmuje Szczecińskie Centrum Świadczeń, w Policach - Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dodatek elektryczny przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, gdy głównym źródłem ogrzewania jest pompa ciepła lub ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny. Trzeba jednak o takie świadczenie zawnioskować. Zgodnie z zapisami ustawy wnioski można składać do dnia 1 lutego (włącznie). A przyjmowane są już od 1 grudnia minionego roku.

- Do dnia dzisiejszego w Szczecinie złożono nieco ponad 1700 wniosków o przyznanie dodatku elektrycznego - mówi Maciej Homis, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Dodatek ten wynosi 1000 lub 1500 złotych. Ta większa kwota przysługuje w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w tym samym miejscu zamieszkania, w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh. 

- Osoba, która będzie chciała otrzymać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, będzie musiała dołączyć do wniosku roczne rozliczenie potwierdzające, że zużycie prądu w jej gospodarstwie domowym w 2021 r. przekroczyło 5 MWh - dodaje Maciej Homis.

Nie ma kryterium dochodowego. Ale ten rodzaj wsparcia nie przysługuje gospodarstwom, które mają fotowoltaikę (gdy w gospodarstwie domowym wykorzystywana jest energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy).

Bezwzględnym warunkiem otrzymania świadczenia jest dokonanie wpisu źródła ogrzewania elektrycznego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski można złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Papierowe wnioski od mieszkańców Szczecina są przyjmowane w Szczecińskim Centrum Świadczeń od poniedziałku do piątku: ul. Bł. W. Kadłubka 12, godz. 7:30-16:00; ul. Rydla 39-40, godz. 7:30-15:30. Dokumenty można także pozostawić w przygotowanych do tego urnach lub przesłać pocztą na adres Szczecińskiego Centrum Świadczeń, ul. Bł. W. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin.

W Policach wnioski o dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Siedlecka 2a w Policach) w Dziale Świadczeń I piętro i III piętro pok. 307 - ale uwaga - tutaj w środy wniosków się nie przyjmuje, jeśli więc ktoś tego jeszcze go nie złożył, to na papierową formę ma czas tylko dziś (wtorek, 31 stycznia) w godz. 7.30-14.30.

Dodatek elektryczny wypłacany będzie w terminie do 31 marca 2023 r.©℗

(sag)

 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA