Środa 18 maja 2022r. 
REKLAMA

Szczeciński terminal paliw dla Unimotu

Data publikacji: 2022-01-25 21:51
Ostatnia aktualizacja: 2022-01-25 21:59
Szczeciński terminal paliw dla Unimotu
Orlenowski terminal paliw nr 91 przy ul. Górnośląskiej w Szczecinie jest rozbudowywany i modernizowany. Fot. Elżbieta KUBOWSKA (arch.)  

PKN Orlen wybrał czterech partnerów do realizacji wynegocjowanych z Komisją Europejską środków zaradczych w związku z procesem przejęcia Grupy LOTOS. To kluczowy etap budowy silnego koncernu multienergetycznego. Uwagę przykuły Saudi Aramco, największa na świecie zintegrowana firma energetyczno-chemiczna (została partnerem do aktywów rafineryjnych, hurtowych i paliw lotniczych) oraz węgierska Grupa MOL, która przejmie 417 stacji paliw w Polsce (za to Orlen zyska 144 stacje na Węgrzech i 41 na Słowacji). Partnerstwo dotyczące biopaliw zawarto z firmą Rossi Biofuel Zrt, a w zakresie asfaltów i logistyki z polską firmą Unimot, która przejmie m.in. terminal paliw w Szczecinie.

Unimot Investments, spółka z Grupy Unimot, zawarła przedwstępną umowę nabycia 100 proc. akcji spółki Lotos Terminale, obejmującą biznes niezależnego operatora logistycznego oraz produkcji i sprzedaży asfaltów, a także umowę kredytową w zakresie finansowania transakcji. Przedmiotem transakcji jest przede wszystkim przejęcie dziewięciu terminali paliw o łącznej pojemności 350 tys. m sześc. oraz zakładów produkcji asfaltów w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach. Po sfinalizowaniu transakcji Grupa Unimot stanie się trzecim graczem na rynku magazynowania paliw oraz drugim na rynku sprzedaży asfaltów.

Celem transakcji jest wejście Grupy Unimot w działalność niezależnego operatora logistycznego paliw w oparciu o własną infrastrukturę (ang. Independent Logistic Operator, tzw. biznes ILO) oraz produkcję asfaltów modyfikowanych wraz z dalszym rozwojem handlu produktami asfaltowymi (tzw. biznes bitumen). Aktywa związane z tymi biznesami zostaną docelowo wniesione do spółki Lotos Terminale przed podpisaniem ostatecznej umowy, na podstawie której Unimot Investments nabędzie akcje tej spółki, po spełnieniu się szeregu warunków zawieszających i z chwilą zapłaty ceny za akcje. Grupa Unimot szacuje, że spełnienie warunków i zawarcie ostatecznej umowy nastąpi nie wcześniej niż w III kwartale 2022 r.

Biznes „ILO” obejmie dziewięć terminali paliw o łącznej bieżącej pojemności 350 tys. m sześc., w tym pięć należących obecnie do Lotos Terminale: w Czechowicach-Dziedzicach, Jaśle, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu oraz Rypinie, a także cztery terminale należące dziś do PKN Orlen: w Bolesławcu, Gutkowie, Gdańsku i Szczecinie. Po zakończeniu prowadzonych prac rozwojowych zdolności magazynowe wzrosną do 410 tys. m sześc. W wyniku transakcji Grupa Unimot stanie się trzecim graczem na rynku magazynowania paliw (po PERN i Orlenie). Dodatkowo, po wykonaniu przez Orlen modernizacji i rozbudowy terminalu morskiego w Szczecinie Unimot dysponować będzie ok. 10 tys. m sześc. pojemności przeznaczonych do magazynowania paliwa lotniczego oraz 40 tys. m sześc. do magazynowania oleju napędowego.

– Zainicjowana transakcja jest kolejnym etapem naszego sukcesywnego rozwoju i umacniania Grupy Unimot na pozycji największego niezależnego operatora na rynku paliw w Polsce – powiedział Adam Sikorski, prezes firmy Unimot SA. – W naszej strategii biznesowej na lata 2018-2023 nakreśliliśmy potrzebę dywersyfikowania źródeł przychodu i teraz wykorzystujemy szansę, jaka pojawiła się na rynku, do zwiększenia skali działalności.

Po finalizacji transakcji Grupa Unimot będzie zatrudniała ponad dwukrotnie więcej pracowników. Obecnie pracuje w niej ok. 250 osób.

Cena została ustalona m.in. na podstawie wycen przygotowanych przez doradców finansowych oraz wewnętrznych analiz i będzie podlegać korekcie o wartość długu netto i zmiany w kapitale obrotowym na dzień zamknięcia transakcji. Biorąc pod uwagę podany mechanizm ustalenia ceny oraz wartość inwestycji, do których sfinansowania zobowiązał się kupujący, szacowane zaangażowanie Grupy Unimot w transakcję w najbliższym czasie wyniesie co najmniej 450 mln zł.

Dodajmy, że transakcja odbywa się w ramach realizacji przez PKN Orlen szeregu dezinwestycji przewidzianych w środkach zaradczych określonych w warunkowej decyzji Komisji Europejskiej z 14 lipca 2020 r. w sprawie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Grupą Lotos.

(ek)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA